Közérdekű adatok

A 2011. évi CXII. törvény alapján

1. Szervezeti, személyzeti adatok:

https://nyiregyhaziszc.hu/kapcsolat

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Gurbánné Papp Mária, főigazgató

Pájer Attila, kancellár

Pivonka Szilvia, szakmai főigazgató-helyettes

Lukács Gyöngyi, gazdasági vezető

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név): Nyíregyházi Szakképzési Centrum

2. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van): 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal):  +36 42 512 371

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal): nem rendelkezünk fax számmal

6. Központi elektronikus levélcím: centrum@nyiregyhaziszc.hu 

7. A honlap URL-je: www.nyiregyhaziszc.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme): jarosi.rita@nyiregyhaziszc.hu

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető név: Baloghné Járosi Rita

10. Az ügyfélfogadás rendje: hétfőtől péntekig 8.00-16.00

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével): hamarosan…

Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum: NYSZC Gazdasági Szervezet ügyrendje

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím):

Gurbánné Papp Mária, főigazgató
+36 42 512 371
centrum@nyiregyhaziszc.hu 

Pájer Attila, kancellár
+36 42 512 371
pajer@nyiregyhaziszc.hu 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
Cím: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15.
Telefonszám: +36 42 508 870
Igazgató: Juhász Ferenc
e-mail cím: banki@bankidonat.hu

Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
Cím: 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.
Telefonszám: +36 42 420 154
Igazgató: Herczku Márton Géza
e-mail cím: info@bencsl-nyh.sulinet.hu

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
Telefonszám: +36 42 512 320
Igazgató: Gazda Sándor Mihály
e-mail cím: iskola@inczedy.sulinet.hu

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum és Kollégium
Cím: 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.
Telefonszám: +36 42 512 340
Igazgató: Tóthné Zsigó Zita Katalin
e-mail cím: sipkay@chello.hu

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
Cím: 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
Telefonszám: +36 42 512 350
Igazgató: Szabó Attila
e-mail cím: iskola@nyirszikszi.hu

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
Telefonszám: +36 42 278 456
Igazgató: Kiss László
e-mail cím: titkarsagtbg@teleki-tlok.sulinet.hu

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
Cím: 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.
Telefonszám: +36 42 520 046
Igazgató: Szabó Zoltán
e-mail cím: vpkszk@vpkszk.sulinet.hu

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum
Cím: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
Telefonszám: +36 42 512 360
Igazgató: Barna Zoltán Gábor
e-mail cím: info@nyszcevisz.hu

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
Cím: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Telefonszám: +36 42 512 370
Igazgató: Bánné Gulyás Katalin
e-mail cím: suli@wesselenyi-nyh.sulinet.hu

Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium
Cím: 4400 Nyíregyháza, Család utca 11.
Telefonszám: +36 42 512 380
Igazgató: Vargáné Nemes Ildikó
e-mail cím: titkarsag@zay.hu

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím): www.nyiregyhaziszc.hu 

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: www.nyiregyhaziszc.hu 

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: www.nyiregyhaziszc.hu 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység, a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység, a szerv által alapított közalapítványok: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum nem alapított közalapítványt .

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység, lapok: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját lappal.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Innovációs és Technológiai Minisztérium: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: www.nive.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és

Hatósági Osztály: www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Innovációs és Technológiai Minisztérium: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: www.nive.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Oktatási és Hatósági Osztály: www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/hatosagi-foosztaly

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

i

Jogszabályok

i

Szervezeti és Működési Szabályzat

i

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.03.02.

i

A Gazdasági Szervezet ügyrendje

i

Adatvédelmi és Biztonsági Szabályzat

i

Személyes Adatokra Vonatkozó Adatvédelmi Szabályzata 2018.05.25.

i

Személyes Adatokra Vonatkozó Adatvédelmi Szabályzata, 1.sz. módosítás 2018.05.25.

i

Személyes Adatokra Vonatkozó Adatvédelmi Szabályzata, 2019.01.03. módosítása

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes bemutatása

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hatósági ügyek intézésére nem jogosult.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

Főtevékenység, államháztartási szakágazat besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Alapító okirat 4.4. pontja:

i

Módosító okirat 2020. július 1.

i

Alapító okirat 2020. július 1.

i

Módosító okirat 2019. augusztus 30.

i

Alapító okirat 2019. augusztus 30.

i

Módosító okirat 2018. augusztus 1.

i

Alapító okirat 2018. szeptember 1.

i

Módosító okirat 2018. augusztus 24.

i

Alapító okirat 2018. augusztus 29.

i

Módosító okirat 2017. szeptember 1.

i

Alapító okirat 2017. szeptember 1.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes bemutatása

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum hatósági ügyek intézésére nem jogosult.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

Főtevékenység, államháztartási szakágazat besorolása: 853200 Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Alapító okirat 4.4. pontja:

Alapító okirat_2017_09_01

Módosító okirat_2017_09_01

Alapító okirat_2018_08_29

Módosító okirat_2018_08_24

Alapító okirat_2018_09_01

Módosító okirat_2018_08_01

Alapító okirat_2019_08_30_

Módosító okirat_2019_08_30

Alapító okirat 2020. 07. 01.

Módosító okirat 2020. 07. 01.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása:

A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum közszolgáltatásait az alapító okiratban foglaltak szerint végzi:

Alapító okirat_2017_09_01

Módosító okirat_2017_09_01

Alapító okirat_2018_08_29

Módosító okirat_2018_08_24

Alapító okirat_2018_09_01

Módosító okirat_2018_08_01

Alapító okirat_2019_08_30_

Módosító okirat_2019_08_30

Alapító okirat 2020. 07. 01.

Módosító okirat 2020. 07. 01.

Felnőttoktatás jelentkezési lap

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

NYIRSZC_Térítési és tandíjfizetési szabályzat

Tandíj mértékének kiszámítása 2018-2019

Térítési és tandíjfizetési szabályzat 2019-2020_1_melléklet

Térítési és tandíjfizetési szabályzat 2020-2021

 

IV. Közzétételi egység, a szerv nyilvántartásai: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum nem rendelkezik saját fenntartású adatbázisokkal

V. Közzétételi egység, nyilvános kiadványok: A Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak nincsenek nyilvános kiadványai

VI. Közzétételi egység, döntéshozatal, ülések: A Nyíregyházi Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik

VII. Közzétételi egység, a szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: A Nyíregyházi Szakképzési Centrumra ez a pont nem vonatkozik

VIII. Közzétételi egység, pályázatok: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum nem ír ki pályázatokat

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: www.nyiregyhaziszc.hu

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Nyíregyházi Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.

centrum@nyiregyhaziszc.hu

+36 42 512 371

4. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

5. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

6. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása: Nem volt vizsgálat

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai: Nem volt ellenőrzés

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

NSZFH_Monitoringjelentés_2016_06_29_K83_16

NSZFH_Monitoringjelentés_2016_06_29_K84_16_2

NSZFH_Monitoringjelentés_2016_07_11_K82_16

NSZFH_Monitoringjelentés_2016_07_11_K79_16

NSZFH_Monitoringjelentés_2016_11_28_K175_16

NSZFH_Monitoringjelentés_2017_02_15_T162_16

NSZFH_Monitoringjelentés_2018_08_30_T275_17

NSZFH_Monitoringjelentés_2018_08_30_T275

Külső értékelés igazolása_2016

Külső értékelés igazolása_2018

Külső értékelői vélemény_2016

Külső értékelői vélemény_2018

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal_Hatósági ellenőrzés_2016_04_18

Pest Megyei Kormányhivatal_Hatósági ellenőrzés_2019_05_02

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Munkaerőköltség felvétel 2015.

Munkaerőköltség felvétel_2016

Munkaerőköltség felvétel_2017

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2015.

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2016.

Éves beruházásstatisztikai jelentés_.2017

Éves beruházásstatisztikai jelentés_.2018

Éves beruházásstatisztikai jelentés_2019

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2015. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2015. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2016. I. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2016. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2016. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2016. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2017. I. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2017. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_.2017_III_negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_.2017_IV_negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_.2018_I_negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_.2018_II_negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_.2018_III_negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_.2018_IV_negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_.2019_I_negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2019. I. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2019. II. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2019. III. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2019. IV. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2020. I. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2020. II. negyedév

Éves munkaügyi jelentés 2015.

Havi munkaügyi jelentés 201601

Havi munkaügyi jelentés 201602

Havi munkaügyi jelentés 201603

Havi munkaügyi jelentés 201604

Havi munkaügyi jelentés 201605

Havi munkaügyi jelentés 201607

Havi munkaügyi jelentés 201608

Havi munkaügyi jelentés 201609

Havi munkaügyi jelentés 201610

Havi munkaügyi jelentés 201611

Havi munkaügyi jelentés 201612

Havi munkaügyi jelentés 201701

Havi munkaügyi jelentés 201702

Havi munkaügyi jelentés 201703

Havi munkaügyi jelentés 201704

Havi munkaügyi jelentés 201705

Havi munkaügyi jelentés 201706

Havi munkaügyi jelentés 201707

Havi munkaügyi jelentés 201708

Havi munkaügyi jelentés_2017_09

Havi munkaügyi jelentés_2017_10

Havi munkaügyi jelentés_2017_11

Havi munkaügyi jelentés_2017_12

Havi munkaügyi jelentés_2018_01

Havi munkaügyi jelentés_2018_02

Havi munkaügyi jelentés_2018_03

Havi munkaügyi jelentés_2018_04

Havi munkaügyi jelentés_2018_05

Havi munkaügyi jelentés_2018_06

Havi munkaügyi jelentés_2018_07

Havi munkaügyi jelentés_2018_08

Havi munkaügyi jelentés_2018_09

Havi munkaügyi jelentés_2018_10

Havi munkaügyi jelentés_2018_11

Havi munkaügyi jelentés_2018_12

Havi munkaügyi jelentés_2019_01

Havi munkaügyi jelentés_2019_02

Havi munkaügyi jelentés_2019_03

Havi munkaügyi jelentés_2019_04

Havi munkaügyi jelentés_2019_05

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2015. évi elemi költségvetés

2016. évi elemi költségvetés

2017.évi elemi költségvetés

2018_évi elemi költségvetés

2019. I elemi költségvetés

2019..II_elemi költségvetés

2020.I. elemi költségvetés

2020.II. elemi költségvetés

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

2015. évi zárszámadás szöveges indoklása

2016. évi zárszámadás szöveges indoklása

2017. évi zárszámadás szöveges indoklása

2018. évi zárszámadás szöveges indoklása

2019. évi zárszámadás szöveges indoklása

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak-2015

Foglalkoztatottak-2016

Foglalkoztatottak-2017

Foglalkoztatottak-2018

Foglalkoztatottak-2019

Foglalkoztatottak-2020

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések:

2020.01-2020.07. hó

2019.07-2019.12.16. hó

2018.03-2019.06.hó

2018. 06-07. hó

2018. 03-05. hó

2018. 01-02. hó

2017. 10-12. hó

2017. 08-09. hó 

2017. 06-07.hó.

2015.12-2016.09.hó

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

KEHOP_5_2_2_támogatási szerződés_NYIRSZC_2017 KEHOP_5_2_11_támogatási szerződés_NYIRSZC_2017

KEHOP-5-2-2-16-2016-00061_támogatási szerződés

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv:

2017

2018

2018 módosítás

2019

2019 módosítás

2019 módosítás

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról:

2016

Éves statisztikai összegezések:

2016

2017

2018

Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék:
http://www.kozadattar.hu

Kohéziós alap
Betűméret
Kontraszt