A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

TAKARÍTÓ

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozott idejű munkaviszony, 2022. július 31-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Napi gyakorisággal kitakarítja a területéhez tartozó tantermeket, folyósórészeket, mellékhelyisége-ket. Szükség szerint elvégez olyan takarítási munkálatokat, amelyek biztosítják az épület állandó tisz-tántartását.
Elvégzi mindazon munkákat, amivel az iskola igazgatója, illetve a gondnok megbízza.

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– szakképzettséget nem igénylő munkakör
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, to-vábbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: 2021. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánné Gulyás Katalin igazgatónő nyújt, a +36 30 536 1283 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a suli@wmk.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/000259-9/2021., valamint a munkakör megnevezését: takarító.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Wesselényi Milós Technikum és Kollégium honlapjain és facebook oldalain.