A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

ISKOLATITKÁR

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozott idejű munkaviszony a helyettesítés idejére, legfeljebb 2023.11.30-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
– Vezetők adminisztratív munkájának segítése, jegyzőkönyvvezetés
– Tanulók nyilvántartása, adatok kezelése
– Postázási feladatok, levelezés kezelése és egyéb adminisztrációs feladatok ellátása
– Elektronikus napló (Kréta) teljeskörű ismerete, használata
– SNI-s, BTMN-es tanulók, hiányzások nyilvántartása
– Kötelező jelentések, adatszolgáltatások határidejének figyelése
– Telefonos ügyintézés (általános és egyéb tájékoztatás)
– Irattárazás
– Ügyiratok kezelése, iktatása (Kréta-Poszeidon)
– Érettségi vizsgán jegyzői feladatok ellátása (kétszintű érettségi szoftver ismerete)
– Iratok szkennelése és sokszorosítása

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– érettségi végzettség (előnyt jelent irodai titkár vagy felsőfokú végzettség)
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, to-vábbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: legkorábban 2020. október 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Ferenc igazgató nyújt, a +36 70 198 0053 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: – Elektronikus úton a banki@bankidonat.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u 15. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/000259-11/2021., valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021. október 5.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum honlapjain és facebook oldalain.