Tájékoztatjuk, az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye 2020. évi döntőjébe jutott tanulókat, felkészítő tanáraikat, a küldő intézmények vezetőit, szülőket, hogy – a járványügyi helyzet miatt kiadott központi határozatokat elemezve, és figyelembe véve az érettségi vizsgák megtarthatóságával összefüggő intézkedéseket és a tanulói érdekeket egyaránt- a verseny lezárásával kapcsolatosan az alábbi döntés született:

1. A döntő pontszámának megállapítása az elődöntő fordulóban elért eredmény és a szakmai írásbeli érettségi teljesítmény együttes beszámításával történik, az A) és B) pontban részletezettek alapján:

A) A versenytárgynak megfeleltethető ágazati vagy ágazaton belüli specializáció írásbeli szakmai érettségi vizsga pontszámának beszámítása:

a középszintű vizsga esetén az elért pontszám 100%-a.
emelt szintű vizsga esetén az elért pontszám 120%-a.

(Ha a versenyző írásbeli érettségi dolgozatának eredménye nem éri el az elégséges szintet, akkor a verseny döntőjében nem ér el helyezést.)

B) Az elődöntőben elért eredmény százalékban kifejezett értékéből képzett pontszám 20%-a (pl. 70%-os eredmény esetén 14 pont).

2. A döntő fordulóban az A) és B) pontban meghatározott pontszámok összege alapján kialakuló végleges sorrend alapján fogják a versenyzők a felsőoktatási felvételi eljárás során beszámítható többletpontokról szóló igazolást megkapni.