Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

Frissítve: 2023. február 3.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. Hivatalos név (teljes név) Nyíregyházi Szakképzési Centrum
2. Székhely 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) +36 42 512 371
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) nem releváns
6. Központi elektronikus levélcím info@nyszc.hu
7. A honlap URL-je https://nyszc.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Postai cím: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Ügyfélszolgálati vezető: Juhászné Kalmár Beatrix

Közönségkapcsolati vezető: Lajsz Dóra

10. Az ügyfélfogadás rendje Hétfő-csütörtök: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-13.00

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Frissítve: 2023. február 3.

 

1. A szervezeti struktúra ábrája

Az egyes szervezet egységek feladatai: Nyíregyházi SZC Szervezeti és Működési Szabályzat

Nyíregyházi Szakképzési Centrum Kancellár, Főigazgató, Főigazgató-helyettes, Gazdasági vezető
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskolái Igazgatók
Vizsgaközpont Vizsgaközpont vezetője
Számviteli és pénzügyi csoport Számviteli és pénzügyi csoportvezető
Belső ellenőrzés Belső ellenőrzési vezető
Minőségfejlesztési csoport Minőségfejlesztési csoportvezető
Stratégiai és innovációs csoport Stratégiai és innovációs csoportvezető
HR fejlesztési csoport HR fejlesztési csoportvezető
Titkárság Titkárságvezető
Szakképzési csoport Szakképzési csoportvezető
Felnőttképzési csoport Felnőttképzési csoportvezető

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

Frissítve: 2023. február 3.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 

Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 

Főigazgató-helyettes: Pivonka Szilvia
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 

Gazdasági vezető: Lukács Gyöngyi
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

ISKOLA NEVE NÉV BEOSZTÁS TELEFONSZÁM E-MAIL CÍM
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15.
Juhász Ferenc igazgató +36 70 1980 053 juhasz.ferenc@nyszc.hu 
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.
Kallós Angéla igazgató +36 70 1980 055 kallos.angela@nyszc.hu 
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
Herczku Márton Géza igazgató +36 70 198 0054 herczku.marton@nyszc.hu 
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
Kiss László igazgató +36 70 198 0056 kiss.laszlo@nyszc.hu 
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.
Szabó Zoltán igazgató +36 70 198 0057 szabo.zoltan@nyszc.hu 
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
Szabó Attila igazgató +36 70 198 0058 szabo.attila@nyszc.hu 
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.
Zsigó Zita igazgató +36 70 198 0059 zsigo.zita@nyszc.hu 
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
Barna Zoltán Gábor igazgató +36 70 198 0060 barna.zoltan@nyszc.hu 
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Bánné Gulyás Katalin igazgató +36 70 536 1283 banne.gulyas.katalin@nyszc.hu 
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Család utca 11.
Vargáné Nemes Ildikó Marianna igazgató +36 70 198 0062 vargane.nemes.ildiko@nyszc.hu 
Nyíregyházi Vizsgaközpont
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
Obuczki Rita Éva vizsgaközpont vezető +36 70 705 0957 obuczki.rita@nyiregyhaziavk.hu 

 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

I. közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv

Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je nem releváns
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje nem releváns

1.3 Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik nem releváns
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása nem releváns
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve nem releváns
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke nem releváns

1.4 Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja nem releváns
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye nem releváns
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása nem releváns

1.5 Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve nem releváns

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Frissítve: 2022. augusztus 12.

 

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve:
Fenntartó:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 3039300
Honlap: https://www.nive.hu 
E-mail: szakkepzes@nive.hu

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: +36 1 477 5600, +36 1 303 9300
Honlap: https://www.nive.hu
E-mail: szakkepzes@nive.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7 Költségvetési szervek

Frissítve: 2021. március 1.

 

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye nem releváns
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Frissítve: 2022. augusztus 10.

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok – 2021.03.03.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/jogszabalyok.docx 

Szervezeti és Működési Szabályzat – 2022.08.10.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/szmsz20220810_NSZFH_626_000543-4_2022.pdf 

A Nyíregyházi SZC adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata – 2021.03.01.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése nem releváns
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe nem releváns
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása nem releváns
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege nem releváns
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás nem releváns
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő nem releváns
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő nem releváns
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája nem releváns
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás nem releváns
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 Frissítve: 2022. szeptember 19.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
Szakágazat száma: 853200
Szakágazat megnevezése: Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4 082044 Könyvtári szolgáltatások
5 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
6 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
7 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon
8 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
9 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
10 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
11 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
12 092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
13 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
14 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
15 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
16 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
17 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
18 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
19 095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
20 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
21 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
22 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
23 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
24 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
25 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
26 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás https://nyszc.hu/kepzesek/technikum-szakkepzo
https://nyszc.hu/kepzesek/felnott-nappali
https://nyszc.hu/kepzesek/felnott
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

2023.09.01.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teritesi_es_tandijfizetesi_szab_NSZFH_626_1839-1_2023.pdf 

Előző állapot: Archivum

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke A Nyíregyházi Szakképzési Centrum saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal, a felnőttképzési jogviszonnyal, valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai, megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban levők adatait mind magánszemélyek mind vállalkozások tekintetében.
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja A Nyíregyházi Szakképzési Centrum – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférést a Nyíregyházi Szakképzési Centrum adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényes teljesítésének, továbbá kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzatában meghatározott kérelem útján, illetve a honlapon közzétételre kerülő jelen közzétételi lista útján teszi lehetővé.
A Centrum által kezelt adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei A Nyíregyházi Szakképzési Centrum a másolatkészítési költségek megállapítása során a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben és az Önköltség számítás rendje szerint meghatározott költségtérítés összeget alkalmazza.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 Frissítve: 2022. október 24.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Nyíregyházi Szakképzési Centrumot bemutató mappa-kiadvány
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Képzési kínálata
Nyíregyházi Szakképzési Centrumot bemutató kisfilm
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyét bemutató kisfilm
Pályaválasztást segítő animációs kisfilm (3 db)
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása A kiadványok a Nyíregyházi Szakképzési Centrum szervezetét, a technikumok és szakképzős iskolák képzési kínálatát mutatják be
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Papír alapúak, rendezvényeken megjelenők, online megtekinthetők és letölthetők a Nyíregyházi Szakképzési Centrum honlapján, Facebook oldalán.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Az anyagok ingyenesen hozzáférhetőek.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje nem releváns
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai nem releváns
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) nem releváns
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói nem releváns
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága nem releváns
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje nem releváns
8. A testületi szerv üléseinek napirendje nem releváns
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása nem releváns
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) nem releváns
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza nem releváns
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok nem releváns
5. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától nem releváns
6. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 Frissítve: 2023. február 10.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Frissítve: 2021. március 1.

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/X_1_ugyintezesi_rend.docx
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Nyíregyházi Szakképzési Centrum
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
+36 42 512 371
info@nyszc.hu 
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Dr. Kozma Zsolt
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél nem releváns

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák


1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

 

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium   –   Frissítve: 2022. december 1.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 42 508 870
E-mail: banki@bankidonat.hu 
Honlap: https://www.bankidonat.hu 
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
Igazgató: Juhász Ferenc
Telefon: +36 70 198 0053
E-mail: juhaszf@limes.hu 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.

 

 

 

 

 

NAPPALI MUNKAREND:
Autóelektronikai műszerész 54 525 01
Autószerelő 54 525 02
Elektronikai technikus 54 523 02
Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03
Mechatronikai technikus 54 523 04
Gépjármű-mechatronikai technikus 5 0716 19 04
Mechatronikai technikus 5 0714 19 12
Gépgyártás-technológiai technikus 5 0715 10 06
Elektronikai technikus 5 0714 04 03

ESTI MUNKAREND:
Autószerelő 54 525 02
Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03
CNC vezérkésű lemezmegmunkáló gépkezelő 07153010 (programkövetelmény)

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/27_Nyiregyhazi_SZC_23_24_beisk_technikum_5d6150da1d.pdf 
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/nyszc_banki_felveteli_tajekoztato_2023_2024_2dde15b706.pdf 
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

2023. június 22. 08:00 – 12:00: Beiratkozás a középfokú iskolákba.
A felvételt nyert tanulók beírása külön ütemezés szerint zajlik, melyről a tanulót írásban értesítjük.

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Nyiregyhazi_SZC_Teritesi_es_Tandijfizetesi_Szabalyzat_e5a9bc154a.pdf 
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/4_A_szakkepzo_intezmennyel_kapcsolatos_ellenorzesek_00564c956e.pdf 
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/1_munkaterv_banki_2022_2023_2022_11_03_v2_119a53f8cf.pdf

https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/eves_utemterv_2022_2023_3_86ee06d5b7.pdf 

https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_szakkepzo_intezmeny_nyitvatartasanak_rendje_153c5af297.pdf 

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Szakmai_program_v01_a417fe9e5f.pdf

https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/SZMSZ_v01_b80983edd9.pdf 

https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/1_Hazirend_2022_11_03_8725a37f70.pdf 

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/oktatoi_vegzettsegek_2022_oktober_159e955124.pdf 
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Az_osztalyok_letszama_a_2022_2023_tanevben_f0383ddd58.pdf 
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Kimaradassal_kapcsolatos_informaciok_ddd10e5e00.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Tanulmanyok_alatti_vizsgaszabalyzat_2022_ca6eadefd0.pdf 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_koezepszintu_erettsegi_vizsga_szazalekos_eredmenyei_az_elmult_5_evben_6a4c7bfe72.pdf 
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://nyir-banki.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Szakkorok_foglalkozasok_2022_2023_a9ab35a3fc.pdf 
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000926
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/banki/17_palyazat_2017_juhasz_ferenc.pdf
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola   –   Frissítve: 2022. augusztus 19.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 70 199 5594 , +36 42 420 154
E-mail: info@bencsiskola.hu 
Honlap: https://bencsiskola.hu 
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
Igazgató: Kallós Angéla
Telefon: +36 70 1980 055

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.)

Kereskedelmi értékesítő – 4 0416 13 02
Szakács – 4 1013 23 05
Pincér-vendégtéri szakember – 4 1013 23 04
Ács – 4 0732 06 01
Kőműves – 4 0732 06 08
Burkoló – 4 0732 06 03
Festő, mázoló, tapétázó – 4 0732 06 05
Szárazépítő – 4 0732 06 11
Tetőfedő – 4 0732 06 14

Részszakmák:
Pincérsegéd
Szakácssegéd
Bolti előkészítő
Szobafestő

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/felveteli_tajekoztato_2020-2021.pdf 
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/beiratkozas.pdf
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/teritesidij.pdf
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/ellenorzesek.pdf 
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/nyitvatartas.pdf
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/szakmai_program_2020.pdf

https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/szmsz.pdf

https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/hazirend_2020-2021.pdf

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/oktatok_vegzettsege.pdf
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/osztalyok.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/lemaradas.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/osztalyozo_vizsga.pdf
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/erettsegi.pdf  
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://regi.bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/egyeb_foglalkozas.pdf
13. nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000926
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program http://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/13_Az_igazgatoi_megbizasra_benyújtott_palyazat_reszet_kepező_vezetői_program.pdf​
nem releváns

 

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképzőiskola és Kollégium   –   Frissítve: 2022. december 1.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképzőiskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 70 199 5594 , +36 42 512 320
E-mail: iskola@inczedy.edu.hu 
Honlap: www.inczedy.hu 
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 
Honlap: https://nyszc.hu 
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
Igazgató: Herczku Márton Géza
Telefon: +36 70 198 0054

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző iskola és KollégiumNappali munkarend:

NAPPALI MUNKAREND:

TECHNIKUM
Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus 5 0612 12 02
Logisztikai technikus 5 1041 15 06
Postai üzleti ügyintéző 5 1041 15 07
Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező 5 1014 20 02

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 4 0732 07 03
Víz- és csatornarendszer-szerelő 4 0732 07 04
Épület- és szerkezetlakatos 4 0732 10 03
Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07
Hegesztő 4 0715 10 08
Ipari gépész (Ipar szakmairány) 4 0715 10 09
Ács 4 0732 08 01
Burkoló 4 0732 06 03
Festő, mázoló, tapétázó 4 0732 06 05
Kőműves 4 0732 06 08
Járműfényező 4 0716 19 08
Karosszérialakatos 4 0716 19 11

ESTI MUNKAREND:

TECHNIKUM
Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus 5 0612 12 02
Logisztikai technikus 5 1041 15 06

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07
Hegesztő 4 0715 10 08
Járműfényező 4 0716 19 08

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Beiskolazasi_tajekoztato_2022_23_f3b7b49a60.pdf 
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/engedelyezett_osztalyok_6887fa20fc.pdf 
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Teritesi_es_tandijfizetesi_szabalyzat_2020_2021_3ddf94e9de.pdf 
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje nem releváns
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Nyitvatartas_Nyiregyhazi_SZC_Inczedy_Gyoergy_Szakkepzoiskola_es_Kollegium_b3851a72da.pdf 
6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/163103_SZMSZ_2021_08_31_alairt_8005e94876.pdf

https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Hazirend_Inczedy_alairt_3b5abc5966.pdf 

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége http://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_Vegzettseg_kimutatas_2021.pdf 
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/osztaly_letszam_eab04113c2.pdf 
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Lemorzsolodas_2109_2020_128b1ffae9.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/oszt_v_kov_1ebb7ed0cc.xlsx 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/erettsegi_2016_2020_f36f8f9f20.pdf 
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Az_egyeb_foglalkozas_igenybevetelenek_lehetosege_13ee6b5c51.pdf 
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000936
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://nyir-inczedy.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Herczku_Marton_Geza_vezetoi_program_d406b56e65.pdf 
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum   –   Frissítve: 2022. december 1.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 42 512 340
E-mail: info@sipkay.hu 
Honlap: https://www.sipkay.hu 
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu/
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu 
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
Igazgató: Zsigó Zita
Telefon: +36 70 198 0059
E-mail: info@sipkay.hu 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.

 

 

NAPPALI MUNKAREND:
Eladó – 34 341 01
Cukrász – 34 811 01
Szakács – 34 811 04
Pincér – 34 811 03
Vendéglátásszervező – 54 811 01
Turisztikai szervező, értékesítő – 54 812 03
Kereskedő – 54 341 01
Kereskedelmi értékesítő – 4 0416 13 02 (2020)
Szakács – 4 1013 23 05 (2020)
Cukrász – 4 1013 23 01 (2020)
Pincér – vendégtéri szakember – 4 1013 23 04 (2020)
Kereskedő és webáruházi technikus – 5 0416 13 03 (2020)
Szakács szaktechnikus – 5 1013 23 06 (2020)
Vendégtéri szaktechnikus – 5 1013 23 08 (2020)
Cukrász szaktechnikus – 5 1013 23 02 (2020)
Turisztikai technikus – 5 1015 23 07 (2020)

ESTI MUNKAREND
Cukrász – 34 811 01

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000933
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium   –   Frissítve: 2022. december 1.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 70 1995 667
E-mail cím: iskola@nyirszikszi.hu 
Honlap: www.nyirszikszi.eu 
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
Igazgató: Szabó Attila
Telefon: +36 70 199 5667
E-mail: iskola@nyirszikszi.hu 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.

 

 

 

 

NAPPALI MUNKAREND:
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Szoftverfejlesztő és -tesztelő

ESTI MUNKAREND:
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Szoftverfejlesztő és -tesztelő

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/1_a_felveteli_lehetosegrol_szolo_tajekoztato_2023_24_696867c4da.pdf 
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/2_a_beiratkozasra_meghatarozott_ido_a_fenntarto_altal_engedelyezett_osztalyok_csoportok_szama_2022_23_technikum_ea442527b0.pdf 
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/3a_a_teritesi_dij_es_a_tandij_merteke_az_igenybe_veheto_kedvezmenyek_3e1b7c543a.pdf 

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/4_a_szakkepzo_intezmennyel_kapcsolatos_vizsgalatok_ellenorzesek_2018_2022_4ab0fdb44d.pdf 
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/5a_a_szakkepzo_intezmeny_nyitvatartasi_rendje_2021_d94b0458bb.pdf

https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/5b_a_tanevben_tervezett_jelentosebb_rendezvenyek_esemenyek_idopontjai_4a45308ab3.pdf 

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Szakmai_program_technikum_2022_szeptember_modositas_1130_vegleges_8680df41c8.pdf

https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/163106_szmsz_szechenyi_technikum_2022_11_04_a74c05cdcf.pdf 

https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/hazirend_2022_11_04_5303ae0e91.pdf 

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/7_a_betoltott_munkakorok_alapjan_az_oktatok_vegzettsege_es_szakkapzettsege_df72a8c904.pdf 
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/8_az_osztalyok_szama_es_az_egyes_osztalyokban_a_tanulok_letszama_0e71ab840c.pdf 
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/9_a_tanulok_illetve_a_kepzesben_resztvevo_szemelyek_le_es_kimaradasaval_evfolyamismetlesevel_kapcsolatos_adatok_2020_21_4ac4d4fbc7.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/10_az_osztalyozo_vizsga_tantargyankenti_evfolyamonkenti_kovetelmenyei_pdf_5300eedbd3.pdf 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_koezepszintu_erettsegi_vizsga_szazalekos_eredmenyei_az_elmult_5_evben_2018_2022_10bde348fe.pdf 
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://nyir-szechenyi.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/12_egyeb_foglalkozasok_igenybevetelenek_lehetosege_9bb4946646.pdf 
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000936
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium   –   Frissítve: 2021. március 26.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
Székhely: 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
Telephely: 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),
Telefonszám: +36 42 278 456
E-mail cím: titkarsag@teleki-tlok.edu.hu 
Honlap: https://telekitiszalok.hu 
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
Igazgató: Kiss László
Telefon: +36 70 198 0056
E-mail: titkarsag@teleki-tlok.edu.hu 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
Székhely: 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.

NAPPALI MUNKAREND:
54 345 01 Közszolgálati ügyintéző
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
34 521 06 Hegesztő
34 582 13 Burkoló
34 341 01 Eladó
31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
5 1041 15 06 Logisztikai technikus
5 1041 15 06 Postai üzleti ügyintéző
5 0413 18 01 Közszolgálati technikus
4 0732 06 03 Burkoló
4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó
4 0732 06 08 Kőműves
4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő

ESTI MUNKAREND:
54 815 01 Fodrász
54 815 02 Kozmetikus
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
5 1012 21 01 Fodrász
5 1012 21 03 Kozmetikus technikus
5 1041 15 06 Logisztikai technikus

Tanműhely – Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium, 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17.
NAPPALI MUNKAREND:
34 521 06 Hegesztő
31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő
4 0732 06 03 Burkoló
4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó
4 0732 06 08 Kőműves

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/01_felvételi.pdf
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/02_344_1_2.pdf
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/03_344_1_3_1.pdf 
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Nyitvatartási rend:

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/05_344_1_5a.pdf

Jelentősebb rendezvények időpontjai:

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/05_344_1_5b.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje  
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/07_344_1_7.pdf
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/08_344_1_8.pdf
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/09_344_1_9.pdf
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/11_344_1_11.pdf
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000928
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium   –   Frissítve: 2022. december 1.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.
Telephely: 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),

Telefonszám: +36 70 199 5643
E-mail cím: vpkszk.iskola@gmail.com 
Honlap: https://tvasvariszakkepzo.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
Igazgató: Szabó Zoltán
Telefon: +36 70 198 0057
E-mail: szaboz.vpkszk@gmail.com 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Petőfi Sándor utca 1.

 

 

 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZAKKÉPZŐ ISKOLA, NAPPALI MUNKAREND:
Divatszabó – 4 0723 16 03
Gépi és CNC forgácsoló – 4 0715 10 07
Szociális ápoló és gondozó – 4 0923 22 03
Asztalos – 4 0722 08 01
Hegesztő – 4 0715 10 08

MŰHELYISKOLA
Asztalosipari szerelő – részszakképesítés
Lakástextil-készítő – részszakképesítés
Segédgondozó – részszakképesítés

SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ESTI MUNKAREND:
Épület- és szerkezetlakatos – 4 0732 10 03
Gépi és CNC forgácsoló – 4 0715 10 07
Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő – 4 0732 07 03
Villanyszerelő – 4 0713 04 07
Asztalos – 4 0722 08 01
Hegesztő – 4 0715 10 08
Szociális ápoló és gondozó – 4 0923 22 03

TECHNIKUM

TECHNIKUM, NAPPALI MUNKAREND:
Gépgyártás-technológiai technikus – 5 0715 10 06
Közszolgálati technikus – 5 0413 18 01
Fodrász – 5 1012 21 01
Fodrász – 54 815 01
Vegyész technikus – 5 0711 24 08

TECHNIKUM, ESTI MUNKAREND:
Vegyész technikus – 5 0711 24 08
Szociális szakgondozó – 54 762 03
Gyakorló ápoló – 54 723 02
Vegyész technikus – 54 524 03

 

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_felveteli_lehetosegekrol_tajekoztato_2023_2024_40c9c8a23e.pdf 
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/A_beiratkozasra_meghatarozott_ido_4aa264c285.pdf 
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Teritesi-tandij-fizetesi-szabalyzat-2020-szept-01-tol.pdf 
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Ellenorzesek_nyilvantartasa_2022_daf0dfa2c3.pdf 
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/A-Szakkepzo-intezmeny-nyitvatartasanak-rendje.pdf 

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Eves_munkaterv_alapjan_a_tanevben_tervezett_jelentosebb_rendezvenyek_esemenyek_idopontjai_2022_2023_7625dc08fe.pdf 

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Szakmai_program_2022_2023_da66e0f5b4.pdf 

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/SZMSZ_2022_2023_ef6a61498c.pdf

https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Hazirend_2022_2023_4784bba266.pdf 

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/7_Betoeltoett_munkakorok_alapjan_az_oktatok_vegzettsege_es_szakkepzetsege_2022_2023_d0988fae03.pdf 
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/8_Az_osztalyok_es_az_egyes_osztalyokban_tanulok_letszamadatai_2022_2023_a1af0b03fd.pdf 
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/9_A_tanulok_illetve_a_kepzesben_resztvevo_szemelyek_le_es_kimaradasaval_evfolyamismetlesevel_kapcsolatos_adatok_2021_2022_c8165ac550.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/10.-Az-osztalyozo-vizsga-tantargyankenti-evfolyamonkenti-kovetelmenyei-a-tanulmanyok-alatti-vizsga-tervezett-ideje-2021.pdf 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://nyir-tiszavasvari.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/11_Erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei_2022_cf78b03582.pdf 
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://regi.tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Az-egyeb-foglalkozas-igenybevetelenek-lehetosege-2021-22-es-tanev.pdf 
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
B/2021/000929
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Vezetoi_program.pdf 
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum   –   Frissítve: 2021. március 26.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
Telephely: : 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 110.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),

Telefonszám: +36 70 199 5710
E-mail cím: info@nyszcevisz.hu 
Honlap: https://www.nyszcevisz.hu

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
Igazgató: Barna Zoltán Gábor
Telefon: +36 70 198 0060
E-mail: info@nyszcevisz.hu 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 110.

 

 

NAPPALI
OKJ 54 582 03 Magasépítő technikus
OKJ 54 582 04 Mélyépítő technikus
OKJ 54 582 05 Útépítő és –fenntartó technikus
OKJ 54 582 06 Vasútépítő és –fenntartó technikus
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
OKJ 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

5 0732 06 09 Magasépítő technikus
5 0732 06 10 Mélyépítő technikus
5 0732 06 16 Útépítő, vasútépítő és –fenntartó technikus
5 0712 14 02 Környezetvédelmi technikus
5 1021 14 04 Vízügyi technikus

FELNŐTTEK OKTATÁSA
OKJ 54 582 03 Magasépítő technikus
OKJ 54 582 04 Mélyépítő technikus
OKJ 54 582 05 Útépítő és –fenntartó technikus
OKJ 54 582 06 Vasútépítő és –fenntartó technikus
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
OKJ 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

5 0732 06 09 Magasépítő technikus
5 0732 06 10 Mélyépítő technikus
5 0732 06 16 Útépítő, vasútépítő és –fenntartó technikus
5 0712 14 02 Környezetvédelmi technikus
5 1021 14 04 Vízügyi technikus

Tanműhely: Telephely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 110.
OKJ 54 582 03 Magasépítő technikus
OKJ 54 582 04 Mélyépítő technikus
OKJ 54 582 05 Útépítő és –fenntartó technikus
OKJ 54 582 06 Vasútépítő és –fenntartó technikus
OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi technikus
OKJ 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

5 0732 06 09 Magasépítő technikus
5 0732 06 10 Mélyépítő technikus
5 0732 06 16 Útépítő, vasútépítő és –fenntartó technikus
5 0712 14 02 Környezetvédelmi technikus
5 1021 14 04 Vízügyi technikus

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/01__Felveteli_lehetősegről_szóló_tajekoztató_EVISZ.pdf 
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/02_1_Beiratkozasra_meghatarozott_idő_EVISZ.pdf 

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/02_2_A_fenntartó_altal_engedelyezett_osztalyok,_csoportok_szama_EVISZ.pdf 

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/03__Terítesi_díj_es__tandíj_merteke,_az_igenybe_vehető_kedvezmenyek.pdf 
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/04__Nyilvanos_megallapítasokat_tartalmazó_vizsgalatok,_ellenőrzesek_EVISZ.pdf 
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/05_1_Nyitvatartasi_rend_EVISZ.pdf 

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/05_2_eves_munkaterv_alapjan,_a_tanevben_tervezett_jelentősebb_rendezvenyek_EVISZ.pdf 

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/163108_Evisz_szakmai_program_2021.pdf 

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/163108_Evisz_szmsz_2021.pdf 

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/163108_Evisz_hazirend_2021.pdf 

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/07__A_betöltött_munkakörök_alapjan_az_oktatók_vegzettsege_es_szakkepzettsege_EVISZ.pdf 
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/08__Osztalyok_szama_es_az_egyes_osztalyokban_a_tanulók_letszama_EVISZ.pdf 
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/09__A_tanulók,_illetve_a_kepzesben_reszt_vevő_szemelyek_le-_es_kimaradassal,_evfolyamismetlessel_kapcsolatos_adatok_EVISZ.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/10__Az_osztalyozó_vizsga_tantargyankenti,_evfolyamonkenti_követelmenyei_EVISZ.pdf 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/11__erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei_evenkent_feltüntetve_EVISZ.pdf 
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/12__Egyeb_foglalkozasok_igenybevetelenek_lehetősege_EVISZ.pdf 
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000934
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/17_Barna_Zoltan_Gabor_vezetői_programja.pdf 
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium   –   Frissítve: 2022. december 1.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség),

Telefonszám: +36 70 199 5726
E-mail cím: suli@wmk.hu 
Honlap: www.wmk.hu 

a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az igazgató családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
Igazgató: Bánné Gulyás Katalin
Telefon: +36 70 199 5726
E-mail: suli@wmk.hu 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

Faipari tanműhely (Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Henger sor 10.)

NAPPALI MUNKAREND:
Asztalos 34-543-02 (kifutó)
Faipari technikus 54-543-1 (kifutó)
Asztalos 4 0722 08 01
Faipari technikus 5 0722 08 02

Tanszalon (Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium, 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6.)

NAPPALI MUNKAREND:
Fodrász 84-815-01 (kifutó)
Kozmetikus 54-815-02 (kifutó)
Fodrász 5 1012 21 01
Kozmetikus technikus 5 1012 21 03

ESTI MUNKAREND:
Fodrász 84-815-01 (kifutó)
Kozmetikus 54-815-02 (kifutó)

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.)

NAPPALI MUNKAREND:
Asztalos 34-543-02 (kifutó)
Faipari technikus 54-543-1 (kifutó)
Fodrász 84-815-01 (kifutó)
Kozmetikus 54-815-02 (kifutó)
Ipari gumitermék előállító 34-543-04 (kifutó)
Női szabó 34-542-06 (kifutó)
Villanyszerelő 34-522-04 (kifutó)
Számítógép-szerelő, karbantartó 34-523-02 (kifutó)
Informatikai rendszerüzemeltető 54-481-06 (kifutó)
Műszaki informatikus 54-481-05 (kifutó)
Szoftverfejlesztő 54-213-05 (kifutó)
Divat- és stílustervező 54-211-02 (kifutó)
Asztalos 4 0722 08 01
Faipari technikus 5 0722 08 02
Fodrász 5 1012 21 01
Kozmetikus technikus 5 1012 21 03
Abroncsgyártó 4 0722 24 01
Divatszabó (Női szabó szakmairány) 4 0723 16 03
Villanyszerelő (Épületvillamosság szakmairány) 4 0713 04 07
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 0612 12 02
Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divattervező szakmairány) 5 0212 16 02

ESTI MUNKAREND:
Fodrász 84-815-01 (kifutó)
Kozmetikus 54-815-02 (kifutó)
Női szabó 34-542-06 (kifutó)
Villanyszerelő 34-522-04 (kifutó)

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató https://bit.ly/3jVmK3R 
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

https://bit.ly/2PmmNcU – [beiratkozásra meghatározott idő] 

https://bit.ly/3siZWgR – [engedélyezett osztályok, csoportok száma]

3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is https://bit.ly/316Sr0v 
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje https://bit.ly/3CDBwDV 
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://bit.ly/3vUm5UK – [nyitvatartási rend]

https://bit.ly/3nSn6JL – [ütemterv]

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://bit.ly/3byuYua – [szakmai program]

https://bit.ly/3mEflrA – [szervezeti és működési szabályzat]

https://bit.ly/3vUMoe2 – [házirend]

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://bit.ly/3d6akly 
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://bit.ly/3jX4tDi 
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://bit.ly/3BERix4 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

https://cutt.ly/PRKg9Hj – [osztályozó vizsga követelmények]

https://bit.ly/2P1PRqa – [tanulmányi vizsga tervezett ideje]

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei https://bit.ly/39duiKd 
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége https://bit.ly/3chkTmB 
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000935
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://bit.ly/3seU8F6 
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium   –   Frissítve: 2021. március 26.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve,
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Család utca 11.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: +36 42 512 380
E-mail cím: titkarsag@zay.hu
Honlap: www.zay.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 
Honalp: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium 
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
Email: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető
szakmák megnevezése és azonosítója

Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Család utca 11.)

NAPPALI MUNKAREND:
Gyakorló ápoló 54 723 02
Kisgyermekgondozó, -nevelő 54 761 02
Gyakorló ápoló 5 0913 03 04
Általános ápoló 5 0913 03 01
Kisgyermekgondozó, -nevelő 5 0922 22 02

ESTI MUNKAREND:
Gyakorló ápoló 54 723 02
Fizioterápiás asszisztens 54 725 03

f) a felvehető legmagasabb tanulólétszám nem releváns
1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatü
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Beiratkozasra_meghatarozott_ido.pdf 
3. a térítési díj és a tandíj mértékét, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/teritesidij.pdf 

4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Kulso_ellenorzesek_nyilvantartasa.pdf 
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Nyitvatartas_rendje.pdf 

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Munkaterv.pdf 

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Munkakozossegek_munkatervei_2021-2022.pdf 

6. a szakképző intézmény szakmai programja, szervezeti és működési szabályzata és házirendje

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/SZAKMAI_PROGRAM_Zay_2021-2022_jo.pdf 

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/nyszc_szmsz.pdf 

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Hazirend_2021.pdf 

7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Oktatok_vegzettsege_munkaviszonyban_allok_tantargyakkal_2021_2022.pdf 
8. az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Osztalyok_szama,_letszamok.pdf 
9. a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Lemorzsolodas,_evismetles.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf 
11. évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Az_erettsegi_vizsgak_atlageredmenyei.pdf 
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/Tanoran_kivuli_foglalkozasok.pdf 
13. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
14. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma B/2021/000936
15. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. nem releváns
16. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele (indított képzések adatai) nem releváns
17. Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/vezetoiprogram_varganenemesildiko.pdf 
18. A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés nem releváns

 

Nyíregyházi Vizsgaközpont   –   Frissítve: 2021. március 29.

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a vizsgaközpont
aa) hivatalos neve,
Nyíregyházi Vizsgaközpont
a) a vizsgaközpont
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
a) a vizsgaközpont
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Nyíregyházi Szakképzési Centrum adószáma: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
a) a vizsgaközpont
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: +36 70 705 0957
E-mail: vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu
Honlap: www.nyiregyhaziavk.hu
a) a vizsgaközpont
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedélyt, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentumot, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okiratának kelte: 2015. június 29.
Együttes Főigazgatói, Kancellári nyilatkozat:
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vizsgakozpont_egyuttes_nyilatkozat.pdf
b) a vizsgaközpont alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
Email: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu
Gurbánné Papp Mária főigazgató
Pájer Attila kancellár
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
Adószám: 15832070-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 832078
KSH statisztikai számjel: 15832070-8532-312-15
Telefon: +36 42 512 371
Email: info@nyszc.hu
Honlap: https://nyszc.hu
Gurbánné Papp Mária főigazgató
Pájer Attila kancellár
d) – az Onytv. 1/A. melléklet I. rész 1. pont b) alpontja alapján – a főigazgató, a kancellár és az vizsgaközpont vezető családi és utónevét és elérhetőségét, Főigazgató: Gurbánné Papp Mária
Telefon: +36 42 512 371
Email: info@nyszc.hu
Kancellár: Pájer Attila
Telefon: +36 42 512 371
Email: info@nyszc.hu
Vizsgaközpont vezető: Obuczki Rita Éva
Telefon: +36 70 512 6777
E-mail: vizsgakozpont@nyiregyhaziavk.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető e) feladatellátási helyenként – az oktatás munkarendje szerinti bontásban – az elérhető szakmák megnevezését és azonosítóját, nem releváns
f) a felvehető legmagasabb tanulólétszámot. nem releváns
a vizsgaközponttal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, https://www.nah.gov.hu/hu/szervezet/nyiregyhazi-vizsgakozpont/ 
a vizsgaközpont nyitvatartásának rendjét, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, Hétfő-csütörtök: 7.20- 16.10
Péntek: 7.20-13.20
A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a vizsgaközpont alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés https://www.nah.gov.hu/hu/szervezet/nyiregyhazi-vizsgakozpont/ 
Vizsgaközpont Szervezeti és Működési Szabályzata https://nyiregyhaziavk.hu/szabalyzatok/
Minőségpolitika https://nyiregyhaziavk.hu/minosegiranyitas/ 
Működési politika https://nyiregyhaziavk.hu/minosegiranyitas/ 
Pártatlansági nyilatkozat https://nyiregyhaziavk.hu/minosegiranyitas/ 
Együttműködő partnerek kiválasztása, értékelése eljárásrend https://nyiregyhaziavk.hu/szabalyzatok/ 
Panaszkezelési és jogorvoslati eljárásrend nem releváns
Személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályzat GDPR nem releváns
Tanúsítási rendszerkövetelmények nem releváns
Vizsgaszabályzat nem releváns
Vizsgáztatókkal szemben támasztott követelmények nem releváns
Jelentkezési dokumentumok- szakmai és képesítő vizsgára nem releváns
Vizsga-, és eljárási díjak szabályzata nem releváns
Akkreditáció dokumentumai nem releváns
Gazdálkodás dokumentumai nem releváns
Ellenőrzés dokumentumai nem releváns
Vizsgáztatói névjegyzék nem releváns
Feladatkészítők névjegyzéke nem releváns
Jegyzők névjegyzéke nem releváns
Vizsgahelyszínek nem releváns

3/b. számú melléklet – Különös közzétételi lista

Frissítve: 2022. január 4.

I. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

GINOP_613_2021.pdfGINOP_511_és_521_2021.pdf

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja nem releváns
A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

Igazolás felnőttképzési intézmény külső értékeléséről 2020.08.05.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/igazolas_kulso_ertekeleserol_20200805.pdf

Külső értékelői vélemény felnőttképzési intézményről 2020.08.05.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/kulso_ertekeloi_velemyeny_20200805.pdf

A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma Felnőttképzési nyilvántartásba vételi engedélyszám: E-001291/2015
Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000077
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001242
Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája. https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kepzesek/NYSZC_minosegpolitika.pdf
A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai)

GINOP 5.1.1 és GINOP 5.2.1
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kepzesek/GINOP_511_és_521_2021.pdf  
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kepzesek/GINOP_511_521_lista.pdf

GINOP 6.1.1-15
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kepzesek/GINOP_611_2021.pdf  
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kepzesek/GINOP_611_lista.pdf

GINOP 6.1.2-15-2015-00001
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kepzesek/GINOP_6_1_2_indított-és-folyamatban-lévő-képzések-listája.pdf

GINOP 6.1.3-17-2018-00033
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kepzesek/GINOP_613_2021.pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kepzesek/GINOP_613_lista.pdf

Nem támogatott felnőttképzések
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kepzesek/Nem_támogatott_felnőttképzések_2021.pdf  
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kepzesek/nem_tamogatott_lista.pdf

A főigazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program https://nyiregyhaziszc.hu/dok/vezetoi/főigazgatói-pályázat-2019.03.28..pdf

 

II. Gazdálkodási adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (Kbt.) 43. §-ában meghatározott adatok A Kbt. 43. § (1) szerint: Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban, a CoRe-ban, valamint ha a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kötelezővé teszi, az EKR-ben is – közzétenni.
A közbeszerzési eljárás eredményeként (az intézményi előirányzatok terhére) megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja nem releváns

 

3/d. számú melléklet – Egyedi közzétételi lista

Frissítve: 2023. február 3.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okirata https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/alapitookirat_nyszc_20230830.pdf
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum szabályzatai

2024/2025:

Beiskolázási engedély 2024/2025.: orientációs évfolyam
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/27_Nyiregyhazi_SZC_beiskolazas_24-25_9evf_orie.pdf

Beiskolázási engedély 2024/2025.: szakképző iskola
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/27_Nyiregyhazi_SZC_beiskolazas_24-25_9evf_szakk.pdf 

Beiskolázási engedély 2024/2025.: technikum
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/27_Nyiregyhazi_SZC_beiskolazas_24-25_9evf_tech.pdf

 

2023/2024:

Beiskolázási engedély 2023/2024.: orientációs évfolyam
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/27_NYSZC_23-24_beisk_orientacio.pdf

Beiskolázási engedély 2023/2024.: szakképző iskola
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/27_NYSZC_23-24_beisk_szakkepzo.pdf

Beiskolázási engedély 2023/2024.: technikum
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/27_NYSZC_23-24_beisk_technikum.pdf

 

2022/2023:

Beiskolázási engedély 2022/2023.: orientációs évfolyam
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/27_nyiregyhazszc_beiskolazas_2022-2023_9evf_orientacio.pdf

Beiskolázási engedély 2022/2023: szakképző iskola
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/27_nyiregyhazszc_beiskolazas_2022-2023_9evf_szakkepzoiskola.pdf

Beiskolázási engedély 2022/2023: technikum
http://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/27_nyiregyhazszc_beiskolazas_2022-2023_9evf_technikum2.pdf

Beiskolázási engedély 2022/2023: közismereti tartalom nélküli képzések
http://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/NYSZC_2022-2023_2kor_modositott.xlsx
http://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/NYSZC_2022-2023_2pot_kor.xlsx
http://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/NYSZC2_2022-2023_2pot_kor_163105.xlsx
http://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/NYSZC3_2022-2023_2pot_kor.xlsx
http://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/NYSZC4_2022-2023_2potkor.xlsx
http://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/NYSZC5_2022-2023_2potkor.xlsx
http://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/NYSZC6_2022-2023_2potkor.xlsx
http://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/NYSZC7_2022-2023_7potkor.xlsx

 

Munkaterv 2023/2024.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/munkatervek/munkaterv_2324_NSZFH_626_1826-1_2023.pdf 

Munkaterv 2022/2023.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/munkatervek/munkaterv2223.pdf
Munkaterv 2022/2023. 1.sz. módosítás
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/munkatervek/NYSZC_munkaterv_2022-2023_1sz_modositas.pdf

Munkaterv 2021/2022.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/munkatervek/munkaterv2122.pdf

Az főigazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/vezetoi/főigazgatói-pályázat-2019.03.28..pdf

 

3. Gazdálkodási adatok

 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Frissítve: 2023. február 7.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Európai Uniós külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2023.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/eu_kulso_ell_2023_nyszc.xlsx 

Európai Uniós külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2022.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/eu_kulso_ell_2022_nyszc.xls

Európai Uniós külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2021.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/eu_kulso_ell_2021_nyszc.xls

Hazai külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2023.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/hazai_kulso_ell_2023_nyszc.xlsx 

Hazai külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2022.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/hazai_kulso_ell_2022_nyszc.xls

Hazai külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2021.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/hazai_kulso_ell_2021_nyszc.xls

 

 

II. Közzétételi egység: Az állami számvevőszék ellenőrzései

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

1. A számviteli politikában nem rögzítették az általános költségek, kiadások és bevételek tevékenységekre történő felosztásának konkrét módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat az Áhsz. 50. § (7) bekezdésében előírtakkal ellentétben.

2. A szakképzési centrum a Számv. tv. 69. § (1) bekezdésében, valamint az Áhsz. 22. § (1)-(2) bekezdésében előírtak ellenére a 2018. évi éves költségvetési beszámolója mérlegtételeit nem támasztotta alá olyan leltárral, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben.

3. A szakképzési centrum kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek 2018. évi nyilvántartása az Áhsz. 14. melléklet II/4. pontjában meghatározott előírásoknak nem felelt meg.

4. A szakképzési centrum vezetője nem a Bkr. 11. § (1) bekezdésében megjelölt 1. számú mellékletében előírt tartalmú nyilatkozatban értékelte a szakképzési centrum belső kontrollrendszerének minőségét.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Frissítve: 2023. február 10.

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Európai Uniós külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2020. 08. 05.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nyszc_eu_kulso_ellenorzes_2020.xls 

Hazai külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2020. 08. 05.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nyszc_hazai_kulso_ellenorzes_2020.xls 

Igazolás felnőttképzési intézmény külső értékeléséről 2020. 08. 05.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/igazolas_kulso_ertekeleserol_20200805.pdf

Külső értékelői vélemény felnőttképzési intézményről 2020. 08. 05.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/kulso_ertekeloi_velemyeny_20200805.pdf

NSZFH Monitoringjelentés 2020. 02. 25. T042-19
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/NSZFH_Monitoringjelentés_2020_02_25_T042-19.pdf

NSZFH Monitoringjelentés 2020. 02. 25. T071-19
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/NSZFH_Monitoringjelentés_2020_02_25_T071-19.pdf

NSZFH Monitoringjelentés 2020. 07. 07. T070-19
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/NSZFH_Monitoringjelentés_2020_07_07_T070-19.pdf

NSZFH Monitoringjelentés 2020. 07. 07. T092-19
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/NSZFH_Monitoringjelentés_2020_07_07_T092-19.pdf

NSZFH Monitoringjelentés 2020. 07. 07. T093-19
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/NSZFH_Monitoringjelentés_2020_07_07_T093-19.pdf

NSZFH Monitoringjelentés 2021. 07. 12. T039-21
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/NSZFH_Monitoring_jelentes_2021_07_12_T039_21.pdf  

 

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

Frissítve: 2023. április 23.

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

 

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Éves beruházásstatisztikai jelentés
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/eves_beruhazastatisztikai_jelentes_2021.pdf 

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentések
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2022_2.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2022_3.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2022_4.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2023_1.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2023_2.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2023_3.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztikai_jelentes_2023_4.pdf

Munkaerőköltség felvétel

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/OSAP2263_832078_202201_202212_15.PDF
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/OSAP2263_832078_202101_202112_15.PDF

Havi munkaügyi jelentések
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/havi_munkaugyi_jelentesek_2022_10.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/havi_munkaugyi_jelentesek_2022_11.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/havi_munkaugyi_jelentesek_2022_12.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/Havi_Munkaugyi_Jelentes_2023_01.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/Havi_Munkaugyi_Jelentes_2023_02.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/Havi_Munkaugyi_Jelentes_2023_03.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/Havi_Munkaugyi_Jelentes_2023_04.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/Havi_munkaügyi_jelentés_2023_05.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/Havi_munkaügyi_jelentés_2023_06.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/Havi_munkaügyi_jelentés_2023_07.pdf

Környezetvédelmi ráfordítások
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/kornyezetvedelmi_raforditasok_2021.pdf

Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2023_szallhely_stat_163101_banki.pdf 
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2023_szallhely_stat_163105_tv.pdf 
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2023_szallhely_stat_163106_szikszi.pdf 
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2023_szallhely_stat_163107_Sipkay.pdf 
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2023_szallhely_stat_163109_wmk.pdf 
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2023_szallhely_stat_163110_Zay.pdf 
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2022_szallhely_stat_163101_Banki1.pdf
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2022_szallhely_stat_163105_Tiszavasvari1.pdf
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2022_szallhely_stat_163106_SzechenyiAroku1.pdf
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2022_szallhely_stat_163107_Sipkay1.pdf
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2022_szallhely_stat_163109_Wess1.pdf
https:///nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/2022_szallhely_stat_163110_Zay1.pdf

OSAP – Adatlapok az iskolarendszeren kívüli képzésekről 2020. 10-12.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap_fk_1-2020-A_2020.10.05..pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap_fk_T092-19_2020.10.14..pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap_fk_T097-19_2020.11.12..pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap_fk_A421-B1_1-3_20_2021.02.08..pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap_fk_A43-B1_1-_3_20_2021.03.19..pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap_fk_GU13-20_2021.01.20..pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap_fk_N11-A2_1-3_20_2021.01.19..pdf

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/banki/SZIR_OSA1INT_nyszc_banki_2020_11_11_12_11.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/banki/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_banki_donat_muszaki_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_14_19_45.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/banki/osa4/nappali_SZIR_OSA4TANU_nyiregyhazi_szc_banki_donat_muszaki_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/banki/osa4/felnott_SZIR_OSA4TANU_nyiregyhazi_szc_banki_donat_muszaki_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_12_18_04.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/banki/osa4/esti_SZIR_OSA4TANU_nyiregyhazi_szc_banki_donat_muszaki_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_12_18_04.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/banki/osa5/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_banki_donat_muszaki_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_1.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/banki/osa5/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_banki_donat_muszaki_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/banki/osa5/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_banki_donat_muszaki_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_3.xlsx
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/SZIR_OSA1INT_2020_11_10_08_43.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_technikum_2020_11_10_11_28.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_technikum_2020_11_10_11_28.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/SZIR_OSA4TANU_FELNŐTT_LEVELEZŐnyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_technikum_2020_11_10_09_33.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_technikum_2020_11_10_11_59.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/osa4/SZIR_OSA4TANU_FELNŐTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_10_09_32.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/osa4/SZIR_OSA4TANU_FELNŐTT_FELNŐTTKÉPZÉSI_JOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_10_09_32.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/osa4/SZIR_OSA4TANU_FELNŐTT_TANULÓI_JOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_10_09_32.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/osa4/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_10_09_32.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/osa5/SZIR_OSA5SZAK_FELNŐTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_10_11_59.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/osa5/SZIR_OSA5SZAK_FELNŐTT_FELNŐTTKÉPZÉSI_JOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_10_11_59.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/osa5/SZIR_OSA5SZAK_FELNŐTT_TANULÓI_JOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_10_11_59.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/bencs/osa5/SZIR_OSA5SZAK_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_bencs_laszlo_szakkepzo_iskola_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_10_11_59.xlsx
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/inczedy/SZIR_OSA1INT_2020_11_16_08_07.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/inczedy/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_inczedy_gyorgy_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_08_09.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/inczedy/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_inczedy_gyorgy_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_08_11.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/inczedy/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_inczedy_gyorgy_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_08_12.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/inczedy/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_inczedy_gyorgy_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_08_14.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/inczedy/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_inczedy_gyorgy_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_08_12.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/inczedy/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_inczedy_gyorgy_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_08_14.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/inczedy/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_inczedy_gyorgy_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_08_15.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/inczedy/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_inczedy_gyorgy_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_08_16.xlsx
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA1INT_2020_11_09_14_02.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_szakkepzo_iskola.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_esti_2020ig.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKEPZESI_JOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_esti_2020tol.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_9_11_2020ig.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_9_11_2020tol.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_erettsegi.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_13_14_2020ig.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_13_14_2020tol.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_k_m_2020ig.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_k_m_2020tol.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_k_m_9kny_2020tol.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_k_m_ket_2020ig.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_v_t_2020ig.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_v_t_2020tol.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_v_t_9kny_2020tol.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_v_t_ket_2020ig.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA5SZAK_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_esti_2020ig.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA5SZAK_FELNOTT_FELNOTTKEPZESI_JOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_esti_2020tol.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA5SZAK_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_9_11_2020ig.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA5SZAK_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_9_11_2020tol.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA5SZAK_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_13_14_2020ig.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/sipkay/SZIR_OSA5SZAK_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_sipkay_barna_technikum_szekhely_technikum_2020_11_13_14_2020tol.xlsx
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szechenyi/SZIR_OSA1INT_nyszcszechenyitechnikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szechenyi/SZIR_OSA2FELH_nyszcszechenyitechnikum_szekhely_technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szechenyi/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyszcszechenyitechnikum_szekhely_technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szechenyi/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKEPZESIJOGVISZONY_nyszcszechenyitechnikum_szekhely_technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szechenyi/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyszcszechenyitechnikum_szekhely_technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szechenyi/SZIR_OSA5SZAK_FELNOTT_ESTI_nyszcszechenyitechnikum_szekhely_technikum_2020_11_18.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szechenyi/SZIR_OSA5SZAK_FELNOTT_FELNOTTKEPZESIJOGVISZONY_nyszcszechenyitechnikum_szekhely_technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szechenyi/SZIR_OSA5SZAK_NAPPALI_nyszcszechenyitechnikum_szekhely_technikum_2020_11_18.xlsx
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA1INT_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_SZAKKEPZO_ISKOLA_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_TECHNIKUM_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_szakkepzo_iskola_ERETTSEGIRE_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_technikum__KIFUTO_SZAKKEPZES_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_technikum_KIFUTO_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKEPZESIJOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_technikum_ERETTSEGIRE_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKEPZESIJOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_technikum_FELMENO_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKEPZESIJOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_technikum_FELMENO_SZAKKEPZES_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_szakkepzo_iskola_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_szakkepzo_iskola_DOBBANTO_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_szakkepzo_iskola_SZAKKÉPZÉSI_HÍD_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_technikum_FELMENŐ_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_technikum_KIFUTÓ_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA5SZAK_FELNOTT_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_technikum_SZAKKÉPZÉS_FELMENŐ_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA5SZAK_FELNOTT_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_technikum_SZAKKÉPZÉS_KIFUTÓ_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA5SZAK_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_szakkepzo_iskola_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teleki/SZIR_OSA5SZAK_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_teleki_blanka_szakkepzo_iskola_es_kollegium_Tiszalök_szakkepzo_iskola_SZAKKÉPZÉSIHÍD_2020_11_18.xlsx
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA1INT_2020_11_18_09_57.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_18_10_55.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_18_10_10.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKÉPZÉSI_JOGVISZONY_(2_éves_érettségi)_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_10_10_50.xlsx  https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_(2_éves_érettségi)_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_18_10_47.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_18_10_49.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_18_10_52.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKEPZESI_JOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_18_10_49.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKEPZESI_JOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_18_10_52.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_NAPPALI_(2_éves_érettségi)_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_18_10_47.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_(2_éves_érettségi)_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_18_10_51.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_18_10_48.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_18_10_51.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_10_10_55.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/tv/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_tiszavasvari_szakkepzo_iskola_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_10_10_58.xlsx
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/SZIR_OSA1INT_Nyíregyházi_SZC_Vásárhelyi_Pál_Technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/SZIR_OSA2FELH_Nyíregyházi_SZC_Vásárhelyi_Pál_Technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_Nyíregyházi_SZC_Vásárhelyi_Pál_Technikum_Nyíregyháza_technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKEPZESI_JOGVISZONY_Nyíregyházi_SZC_Vásárhelyi_Pál_Technikum_Nyíregyháza_technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_Nyíregyházi_SZC_Vásárhelyi_Pál_Technikum_Nyíregyháza_technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/SZIR_OSA5SZAK_FELNOTT_ESTI_Nyíregyházi_SZC_Vásárhelyi_Pál_Technikum_Nyíregyháza_technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/SZIR_OSA5SZAK_FELNOTT_FELNŐTTKEPZESI_JOGVISZONY_Nyíregyházi_SZC_Vásárhelyi_Pál_Technikum_Nyíregyháza_technikum_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vasarhelyi/SZIR_OSA5SZAK_NAPPALI_Nyíregyházi_SZC_Vásárhelyi_Pál_Technikum_Nyíregyháza_technikum_2020_11_18.xlsx
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA1INT_2020_11_18.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_17_09_21.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA2FELH_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_17_09_21.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_15_36.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_ESTI_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_15_37.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKEPZESI_JOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_15_36.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA4TANU_FELNOTT_FELNOTTKEPZESI_JOGVISZONY_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_15_37.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_ÉRETTSÉGI_FELK_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_15_36.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_ÉU_KIFUTÓ_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_15_37.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_KIFUTÓ_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_15_36.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_KIFUTÓ_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_15_37.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_ÚJ_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_15_36.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA4TANU_NAPPALI_ÚJ_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_15_37.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_10_23.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_10_23.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_szakkepzo_iskola_2020_11_16_10_23.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/wess/SZIR_OSA5SZAK_nyiregyhazi_szc_wesselenyi_miklos_technikum_es_kollegium_szekhely_technikum_2020_11_16_10_23.xlsx
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/SZIR_OSA1_nyíregyházi_szc_zay_anna_technikum_és_kollégium_2020_11_10_10_10.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/SZIR_OSA2_nyiregyhazi_szc_zay_anna_kollégium_2020_11_10_10_10.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/SZIR_OSA2_nyíregyházi_szc_zay_anna_technikum_2020_11_10_10_10.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/SZIR_OSA4_ESTI_nyíregyházi_szc_zay_anna_technikum_2020_11_10_10_10.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/SZIR_OSA4_NAPPALI_nyíregyházi_szc_zay_anna_technikum_2020_11_10_10_10.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/SZIR_OSA5_ESTI_nyíregyházi_szc_zay_anna_technikum_2020_11_10_10_10.xlsx
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/zay/SZIR_OSA5_NAPPALI_nyíregyházi_szc_zay_anna_technikum_2020_11_10_10_10.xlsx 

 

 

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

Frissítve: 2023. február 9.

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/elemi koltsegvetes_2022_NYSZC.pdf

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Frissítve: 2023. február 10.

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Költségvetési beszámoló 2021.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/koltsegvetesi_beszamolo_2021.pdf

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Frissítve: 2021. március 1.

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

3.3 Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Frissítve: 2023. február 10.

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022.IV. 2023.I. 2023.II. 2023.III.
Átlagos statisztikai állományi létszám összesen (fő) 807 fő 809 fő 810 fő
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (e Ft) 4764548 1167088 2567627
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2022.IV. 2023.I. 2023.II. 2023.III.
A vezetők és vezető tisztségviselők munkabére összesen (e Ft) 95975 102828 108053
A vezetők és vezető tisztségviselők rendszeres juttatásai összesen (e Ft) 9083 6044 5298
A vezetők és vezető tisztségviselők költségtérítése összesen (e Ft) 228 233 334
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2022.IV. 2023.I. 2023.II. 2023.III.
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Béren kívüli juttatás (e Ft) 117232 64084
Ruházati költségtérítés (e Ft)
Közlekedési költségtérítés (e Ft) 20247 2632 9578
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (e Ft) 370363 68538 178574

II. Közzétételi egység: Támogatások

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja nem releváns
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege nem releváns
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

Frissítve: 2023. május 2.

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

 

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2024-I.pdf 

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2023_VI.pdf

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2023_V.pdf

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2023_IV.pdf

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2023_III.pdf

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2023_II.pdf

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2023_I.pdf

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2022_V.xlsx

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2022_IV.xlsx

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2022_III.xlsx

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2022_II.xlsx

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2022_1.xlsx

 

 

 

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

Frissítve: 2023. február 10.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Frissítve: 2023. február 9.

Archívum (A közzétételi egység adatainak korábbi állapotai)

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

NYSZC Kazánház rekonstrukciója – Tiszavasvári
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osszegzes_aj_elb_tv_kazanhaz_2022.pdf

NYSZC Faipari CNC megmunkáló kp. besz. oktatáshoz
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osszegzes_aj_elb_wmk_cnc_2022.pdf

NYSZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium felújítása
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osszegzes_aj_elb_wmk_koli_2021.pdf

NYSZC vegyi labor eszközbeszerzés
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osszegzes_aj_elb_wmk_vegyi_2022.pdf

Közbeszerzési terv 2023.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nyszc_kozbeszerzesiterv_2023.pdf 

Közbeszerzési terv 2022.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/kozbeszerzesi_terv_2022.pdf

Közbeszerzési terv 2021.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/kozbeszerzesi_terv_2021.pdf

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer:
https://www.ekr.gov.hu

Aktuális közbeszerzési terv az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

 

Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék:
http://www.kozadattar.hu