A Nyíregyházi Szakképzési Centrum pályázatot hirdet

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS OKTATÓ

munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony tartama: határozott idejű munkaviszony 2021.06.30.-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum, 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, illetve szakmai képzése, a közismereti kerettantervekben, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett a szak-képző intézményben magyar nyelv és irodalom tantárgyak oktatása, és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.

A munkavállaló juttatásai: A munkabér megállapítására, valamint az egyéb juttatásokra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettség,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség.

Amit kínálunk:
– piacképes bérezés,
– vonzó munkakörülmények,
– munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
– lehetőséget biztosítunk innovációra, fejlődésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél fizetési igény megjelölésével,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, to-vábbításához, valamint személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének várható időpontja: legkorábban 2020. szeptember 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Zsigó Zita igazgatónő nyújt, a +36 70 198 0059 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: – Elektronikus úton a sipkay@chello.hu e-mail címen keresztül, vagy személyesen, postai úton a 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/626/001740-17/2020., valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos oktató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2020. szeptember 4.

Az állás publikálási helye: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum honlapjain és facebook oldalain.