Rugalmasságot ígér az államtitkár a szakmaváltóknak – OKJ helyett itt a Szakmajegyzék

Január 1-től osztrák mintára új struktúra jött létre a hazai szak- és felnőttképzésben. Az alapszakmák száma 175-re csökkent, OKJ helyett itt a Szakmajegyzék. Hamarosan jön a képzési hitel, az év második felére felállnak a vizsgaközpontok. Interjú Pölöskei Gábornéval az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkárával.

Miért kellett változtatni? Mi volt a baj a széles körben ismert OKJ-vel?
– A negyedik ipari forradalomban új munkakörök és foglalkozások jönnek létre, így természetesen az iskolában tanított tartalmakat is folyamatosan meg kell újítani. Ez az átalakulás, ezek az elvárások nagy kihívást jelentettek a szakmai képzések számára. A gazdaság szereplőivel közösen dolgoztuk ki a Szakképzés 4.0 stratégiát, ami a szakképzés és felnőttképzés rendszerszintű továbbfejlesztését alapozza meg.
Az egyik legfontosabb feladat, hogy a szakterületük legfrissebb technológiáit is ismerő elméleti és gyakorlati oktatók tanítsanak a képzésben. Ezt csak úgy érhetjük el, ha a szakmai tantárgyakat tanító pedagógusok továbbképzését vállalatoknál szervezzük meg. A piacképes, naprakész tudással rendelkező szaktanárainknak versenyképes életpályát és jövedelmet kell biztosítanunk.

Magas színvonalú szakmai ismeretekre csak modern laboratóriumokban, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt műhelyekben lehet megtanítani a fiatalokat. A szakmai képzés iskoláinak olyan minőségűeknek kell lenniük, hogy valós alternatívát jelentsenek a pályaválasztó diákok számára. Az Országos Képzési Jegyzék megszűnésével az eddig elérhető szakmakínálat új struktúrában lesz elsajátítható, szélesebb alapokat és átfogó rálátást biztosítva ezzel a választott hivatás teljes ágazatára.

 Jelentős változás, hogy felnőttképzők alapszakmát nem oktathatnak, ezt csak szakképző intézményben lehet tanulni. Mi az oka ennek?

– A hosszabb képzési idejű, széles alapismereteket tartalmazó szakmák oktatása az újragondolt struktúrának köszönhetően kikerült a felnőttképzés rendszeréből. A felnőttképzési tevékenység ugyanakkor dinamikusabbá, rugalmasabbá vált a szakmai képzések tartalmát meghatározó programkövetelményeken alapuló képzések területén.

Az OKJ-t felváltó Szakmajegyzékben szereplő 175 féle, összetettebb foglalkozások, munkakörök ellátására képesítő, hosszabb képzési idejű szakma oktatása csak szakképző intézményben valósulhat meg, míg a felnőttképzés rendszerében a speciálisabb területre képesítő, rövid képzési idejű, és gyorsabban változó tartalmú képzések szerepelnek. Alapszakmák esetében fontos a széles alapokon nyugvó, széles körű ágazati ismeret elsajátítása, ezt biztosítják a szakképző intézmények.

Miben lesz az új rendszer jobb, mint a korábbi?

– Ma már jobban megéri mindenkinek a saját elképzeléseihez passzoló képzést keresnie az új szakképzési rendszerben, hiszen van olyan képzésünk, amely rövidebb idő alatt sokkal korszerűbb tudást ad.
Érdemes tudni, hogy szakképző intézményben folyó szakmai oktatás keretében két szakma (alapszakma), és egy szakképesítés (részszakma) megszerzésére ingyenes, az állam támogatja azt, így szélesítve a szakmához jutás lehetőségét. A felnőttképzők alapszakmát nem oktathatnak, részszakmát és egyéb képzést végezhetnek, piaci körülmények között, vagyis ezek – ahogyan eddig is -, fizetős képzések.

Miként tanulhat ki egy napi 8 órát dolgozó munkavállaló alapszakmát, ha karrierváltásra szánja rá magát?

Szakképző intézményben alapszakmákat és részszakmákat oktatunk. Az új szakképzési rendszerben is bekapcsolódhatnak az érettségizettek a szakképző intézményekben folyó, 2 éves szakmai oktatásba. Ekkor ha az oktatás felnőttképzési jogviszonyban zajlik, menete eltérhet a tanév rendjétől és a képzések intenzitásától, a jelentkezők előképzettségétől függően időtartama le is rövidíthető. Az új szakképzési rendszer rugalmas lehetőségeket kínál a képzési időtartamok módosítására, így megfelelő szakmai előképzettség esetén az új szakképzési rendszerben, a technikumokban is megvalósulhat akár a 6 hónapos képzés is.

A felnőttek az iskolákban részt vehetnek a duális képzésben, és szakképzési munkaszerződés alapján munkabér is jár nekik.

Nagy lehetőségnek tartom, hogy a saját munkavállaló képzését is felvállalhatja a gazdálkodó, csupán duális képzési partnerként be kell lépnie az oktatásba. A Szakmajegyzékben nem szereplő, rövidebb ciklusú, ún. részszakmák, programkövetelmények alapján folyó szakmai képzések tekintetében az új képzési struktúra nem tartalmaz a képzések időtartamát, költségeit közvetlenül befolyásoló változást kifejezetten a felnőttképzés rendszerében.

Mikortól vehető fel pontosan diákhitel szakképzésre és ki lesz jogosult rá?

– A részletszabályozás véglegesítése zajlik, hamarosan tájékoztatást adunk a lehetőségekről.

Hol tart az akkreditált vizsgaközpontok felállítása? Mennyi lesz?

– A vizsgaközpontok felállítása nem központilag történik, hanem az érintett szervezetek egyénileg határoznak arról, hogy kívánják-e magukat vizsgaközpontként akkreditáltatni. Az ITM célja az, hogy a fenntartásában lévő szakképzési centrumok mindegyikében jöjjön létre vizsgaközpont, és hogy az országban létrejövő vizsgaközpontok hálózata minden érintett számára biztosítsa a területileg egyenletes, választási lehetőséget is biztosító hozzáférés lehetőségét az állami vizsgáztatás rendszeréhez. Az első vizsgaközpontok előreláthatólag a második félévtől kezdhetik meg működésüket.

Hogyan változnak a képzési és vizsgadíjak a korábbi rendszerhez képest? Drágább lesz tanulni és vizsgázni?

– A piaci alapon működő oktatási, képzési szolgáltatást nyújtó intézmények a képzések jellegéhez, időtartamához, eszközigényéhez igazodóan maguk határozták meg a képzési és lényegében a vizsgáztatási díjakat is. Ahogy korábban csak a vizsgabizottság és a vizsgán közreműködők díjazásának mértékére voltak szabályok, úgy az új szakképzési, felnőttképzési rendszerben sincs szabály a képzések díjaira. Viszont a szakmai vizsgák esetében jogszabály határozza meg a vizsgadíj maximális mértékét. A kifejezetten a felnőttképzésben zajló képzések képesítő vizsgáinál továbbra sincs díjkorlát.

Mire számíthatnak a munkaadók, akik saját munkavállalóikat képzik? Nekik miben lesz más?

– A munkaadók az igényeikhez, szükségleteikhez igazodóan biztosíthatják munkavállalóik számára az oktatást, képzést. Munkavállalóik szakképző intézményben folyó oktatása, továbbképzése esetén igénybe vehetik az említett ingyenes oktatási, képzési lehetőségeket. A munkaadók számára emellett az új szakképzési rendszer azt is lehetővé teszi, hogy ha a vállalatuk profiljába tartozó szakma megszerzésére irányuló szakmai oktatás szakirányú oktatási szakaszára a saját munkavállalójukkal szakképzési munkaszerződést tudnak kötni, úgy e munkavállalójuk után is igénybe vehetnek szakképzési hozzájárulási kedvezményt. Ennek a feltétele, hogy a szakképző iskolába jelentkezzen a vállalat, hogy a gyakorlati oktatásban, duális partnerként szerepet kíván vállalni.

Melyek a legfontosabb változások a tanulónak? A HR Portál összefoglalója címszavakban.

  • A tanuló alapszakmát csak iskolarendszerben tanulhat, felnőttképzésben nem
  • Amennyiben iskolai esti képzésre jelentkezik, a korábbi tanfolyami képzéshez hasonlóan közel azonos feltételekkel tud benne részt venni (előzetes tudás beszámításával vagy előzetes tudásmérés figyelembevételével)
  • Részszakképesítést iskolában és felnőttképzőknél is tanulhat
  • A munkakörök betöltéséhez szükséges szakképesítéseket iskolákban és felnőttképzőknél is megszerezheti
  • A szakképzések óraszáma, bemeneti feltétele, tartalma a közel azonos a korábbi OKJ-val, frissített formában
  • A képzés és a vizsga elválik egymástól
  • Vizsgát akkreditált vizsgaközpontban lehet csak letenni
  • A vizsgát általában nem a képzés zárását követően rövid időn belül, hanem a vizsgaközpontok által kijelölt időpontban zajlik
  • A vizsgára jelentkezést a tanulónak magának kell megtennie, és magának kell majd a vizsgaközpontot kiválasztania
  • Ösztöndíj és képzési hitel segíti az oktatásban, képzésben résztvevőket