Közérdekű adatok archívuma

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Jogszabályok – 2017.02.28.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/jogszabalyok_2017.pdf

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016 – 2016.03.02.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szmsz_20160302.pdf

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016 módosítás – 2016.06.28.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szmsz_20160628_modositas.pdf

A Nyíregyházi SZC adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata – 2019.01.03.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/adatvedelmi_20190103.pdf

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 Frissítve: 2021. március 1.

ADAT MEGNEVEZÉSE ADAT
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

2015.07.01.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nyszc_teritesi_es_tandijfizetesi_szabalyzat.pdf

2020.09.01.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teritesi_es_tandijfizetesi_szabalyzat_2020-2021.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/teritesi_es_tandijfizetesi_szabalyzat_2020-2021_melleklet.pdf

 

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák


1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium   –  Frissítve: 2021. október 28.

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

<td “>

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

2021.03.26.

2019. 03. 03.

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/teritesi_dij_tandij.pdf 

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/dijak_kedvezmenyek_banki_-2019.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2021.03.26.

2021.03.26.

2021.03.26.

2021.03.26.

2021.03.26.

 

2020.

2020.

2020.

2020.

2020.

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/banki_nevelesi_program_2020.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/oktatasi_program_2020.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/kepzesi_program_v_1_5.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/banki_egeszsegfejlesztesi_program_2020.pdf

https://www.bankidonat.hu/wpcontent/uploads/banki_tanulasi_kudarcnak_kitett_tanulok_2020.pdf

 

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/banki_nevelesi_program_2020.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/oktatasi_program_2020.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/kepzesi_program_v_1_5.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/banki_egeszsegfejlesztesi_program_2020.pdf

https://www.bankidonat.hu/wpcontent/uploads/banki_tanulasi_kudarcnak_kitett_tanulok_2020.pdf

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2016.03.09.

2019.01.09.

2021.03.26.

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/szmsz_fuggelek_banki_2016.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/szmsz_banki_2019.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/SZMSZ2021.pdf 

6. a szakképző intézmény házirendje

2014. 11.25.

2017.09.05.

2019.12.05.

2021.03.26.

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/hazirend_banki_2015.doc

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/hazirend_banki_2017.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/hazirend_banki_2019.pdf

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/hazirend_2020.pdf 

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

2016. 02.01.

2021.03.26.

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/A-vizsgaszabalyzat-2016.docx

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/tanulmanyok_alatti_vizsgaszab_2020.pdf  

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

2021.03.26.

https://www.bankidonat.hu/wp-content/uploads/erettsegi_eredmenyek.pdf

 

 

 

Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola   –  Frissítve: 2021. október 28.

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

2021.03.26.

 

https://bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/teritesidij.pdf 
6. a szakképző intézmény szakmai programja

2021.03.26.

 

https://bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/szakmai_program_2020.pdf 

https://bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/szakmai_program_2020_melleklet.pdf 

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2021.03.26.

 

https://bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/szmsz.pdf 
6. a szakképző intézmény házirendje

2021.03.26.

 

https://bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/hazirend_2020-2021.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

2021.03.26.

 

https://bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/osztalyozo_vizsga.pdf 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

2021.03.26.

 

https://bencsiskola.hu/dok/kozzeteteli/erettsegi.pdf 

 

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképzőiskola és Kollégium   – Frissítve: 2021. október 28.

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

2015.07.01.

2019.07.07.

2020.09.01.

2021.03.26.

 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Teritesi-es-tandijfizetesi-szabalyzat-2016_2017.pdf 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Teritesi-es-tandijfizetesi-szabalyzat-2019_2020_tanevre-1_melleklet.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Teritesi-es-tandijfizetesi-szabalyzat-2020_2021.pdf 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_NSZFH_626_001828-1_2020.-_Teritesi-es-tandijfizetesi-szabalyzat.pdf 

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2015.06.11.

2016.01.28.

2016.08.31.

2021.03.26.

 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/hpp-inczedy-2015.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/hpp-inczedy-2016_jan.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/hpp-inczedy-2016-aug.pdf 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/2021/Inczedy_szakmai_program.pdf 

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2017.01.10.

2019.12.05.

2020.08.31.

2021.02.04.

2021.03.26.

 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/SZMSZ_2017.januar.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/SZMSZ-2019_december.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/SZMSZ-2020.augusztus.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/SZMSZ_2021.februar.04.pdf 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_SZMSZ_2021.02.04.pdf 

6. a szakképző intézmény házirendje

2015.06.11.

2018.09.24.

2019.12.05.

2020.08.31.

2021.03.26.

 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/hazirend_2015_junius.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/hazirend_2018.szeptember.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/hazirend_2019.december.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Hazirend_2020.augusztus.pdf 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_Hazirend.pdf 

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

2015.09.01.

2016.09.01.

2020.09.01.

2021.03.26.

 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Osztalyozo_vizsga_kovetelmenyek_2015.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Osztalyozo_vizsga_kovetelmenyek_2016.pdf

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Osztalyozo_vizsga_kovetelmenyek_2020.xlsx 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_osztalyozo-vizsga-kovetelmenyek.xlsx 

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

2020.07.01.

2021.03.26.

 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/erettsegi_2016-2020-1.pdf 

https://www.inczedy.hu/wp-content/uploads/Inczedy_erettsegi_2016-2020.pdf  

 

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum   –  Frissítve: 2021. október 28.

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

2018.09.02

2021.03.26.

 

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/teritesidij_2018.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/teritesi_es_tandijfizetesi_szabalyzat.pdf 

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2015.

2017.

2018.

2021.03.26.

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_Barna_PP_2015.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_Barna_PP_20170830.pdf

https://sipkay.hu//dok/kozzeteteli/Sipkay_Barna_PP_20180831.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/sipka_barna_szakmai_program_2020.pdf

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2016

2017

2019

2021.03.26.

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_Barna_SZMSZ_2016_vegleges.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_Barna_SZMSZ_2017.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_Barna_SZMSZ_2019.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/sipkay_barna_szmsz_2020.pdf

6. a szakképző intézmény házirendje

2016

2017

2019

2021.03.26.

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/NYSZC_Sipkay_Hazirend_2016_09_01_alairva.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_Barna_Hazirend_20170831.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_Barna_Hazirend_2019.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/sipkay_barna_hazirend_2020.pdf 

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

2016

2017

2019

2021.03.26.

 

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/vizsgaszab_2016.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/vizsgaszab_2017.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/vizsgaszab_2019.pdf

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/az_osztalyozo_vizsga_tantargyankenti_evfolyamonkenti_kov_a_tan_alatti_vizsga_tervezett_ideje.pdf 

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

2015
2016
2017
2018
2019
2020

 

https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_2015_erettsegi%20eredm%C3%A9nyek.pdf
https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_2016_erettsegi%20eredm%C3%A9nyek.pdf
https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_2017_erettsegi%20eredm%C3%A9nyek.pdf
https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_2018_erettsegi%20eredm%C3%A9nyek.pdf
https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli//Sipkay_2019_erettsegi%20eredm%C3%A9nyek.pdf
https://sipkay.hu/dok/kozzeteteli/Sipkay_2020_erettsegi%20eredm%C3%A9nyek.pdf 

 

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium   –  Frissítve: 2021. október 28.

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is 2021.03.26. http://www.nyirszikszi.eu/images/Dokumentumok/2020/a_teritesi_dij_es_a_tandij_merteke_az_igenybe_veheto_kedvezmenyek.pdf 
6. a szakképző intézmény szakmai programja

2017. április 11.

2018. augusztus 31.

2021.03.26.

 

https://bit.ly/39kiGVE

https://bit.ly/3sv8KjV 

http://www.nyirszikszi.eu/images/Dokumentumok/2020/szakmai_program_szechenyi_2020.pdf 

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2017. április 11.

2018. augusztus 31.

2021.03.26.

 

https://bit.ly/2PETnqc 

https://bit.ly/31nEk74 

http://www.nyirszikszi.eu/images/Dokumentumok/2020/szmsz_szechenyi_technikum_2020.pdf

6. a szakképző intézmény házirendje

2017. április 11.

2018. augusztus 31.

2021.03.26.

 

https://bit.ly/3u20sA8 

https://bit.ly/3lWmp0T 

http://www.nyirszikszi.eu/images/Dokumentumok/2020/hazirend_2020_szechenyi_technikum_v.pdf

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje 2021.03.26. http://www.nyirszikszi.eu/images/Dokumentumok/2020/az_osztalyozo_vizsga_tantargyankenti_evfolyamonkenti_kovetelmenyei.pdf 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei 2021.03.26. http://www.nyirszikszi.eu/images/Dokumentumok/2020/a_kozepszintu_erettsegi_vizsga_atlageredmenyei_2016_2020.pdf 

 

Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium   – Frissítve: 2021. október 28.

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is 2020.09.01.

https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/03_teritesi_dij_2020.pdf 

https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/344_1_3.pdf 

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2016.01.28.

2017.09.01.

2020.08.31.

2021.03.26.

 

https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/163104_PP_2016.pdf

https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/163104_PP_2019.pdf

https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/06_163104_szakmai_program_2020.pdf 

https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/163104_szakmai_program_honlap.pdf 

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2016.01.22.

2019.09.01.

2020.09.01.

2021.03.26.

 

https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/163104_SZMSZ_2018.pdf

https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/163104_SZMSZ_2019.pdf

https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/06_163104_SZMSZ_2020.pdf 

https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/SZMSZ_2021_alairt.pdf

6. a szakképző intézmény házirendje 2021.03.26. https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/163104_hazirend_honlap.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje 2021.03.26. https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/344_1_10.pdf 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei 2021.03.26. https://telekitiszalok.hu/wp-content/uploads/344_1_11.pdf 

 

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium   –   Frissítve: 2021. október 28.

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

2015.07.01.

2018.09.02.

2019.07.07.

2021.03.26.

 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Teritesi_dij/Teritesi_dij_2015-16_2016-17.tanev.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Teritesi_dij/Teritesi_dij_2018-19.tanev.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Teritesi_dij/Teritesi_dij_2019-20.tanev.pdf 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Teritesi-tandij-fizetesi-szabalyzat-2020-szept-01-tol.pdf 

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2016.09.01.

2018.09.01.

2019.09.01.

2021.03.26.

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/PED2016.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/Teljes-ISKOLA_PED_PROGRAM_2018.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Szakmai_Program/Teljes-ISKOLA_PED_PROGRAM_2019.pdf 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Szakmai-program-2020.pdf

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2016.09.01.

2020.17.15.

2021.03.26.

 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/SZMSZ/SZMSZ_2016.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/SZMSZ/SZMSZ_2020-2021.pdf 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Szervezeti-es-Mukodesi-Szabalyzat.pdf

 

6. a szakképző intézmény házirendje

2016.09.01.

2021.03.26.

 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Hazirend/hazirend2016.pdf 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Hazirend-2020.pdf 

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

2015.09.01

2016.09.01

2017.09.01

2018.09.01

2019.09.01

2021.03.26.

 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2015-2016-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2016-2017-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2017-2018-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2018-2019-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/archiv/Tanulmanyok_alatti_vizsgak/2019-2020-Tanulmanyok_alatti_vizsgak.pdf 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/10.-Az-osztalyozo-vizsga-tantargyankenti-evfolyamonkenti-kovetelmenyei-a-tanulmanyok-alatti-vizsga-tervezett-ideje..pdf 

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

2020. 10. 14.

2021.03.26.

 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/Erettsegi-vizsgak-atlageredmenyei.pdf 

https://tvasvariszakkepzo.hu/dok/Kozzeteteli_lista/10.-Az-osztalyozo-vizsga-tantargyankenti-evfolyamonkenti-kovetelmenyei-a-tanulmanyok-alatti-vizsga-tervezett-ideje..pdf 

 

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum  –   Frissítve: 2021. október 28.

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

 2021.03.26.

https://nyszcevisz.hu/wp-content/uploads/3.-Teritesi-dij-a-tandij-egyeb-dijfizetesi-kotelezettseg-jogcime-es-merteke.pdf 
6. a szakképző intézmény szakmai programja  2021.03.26.

https://nyszcevisz.hu/wp-content/uploads/Szakmai_program.pdf

 

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata
6. a szakképző intézmény házirendje  2021.03.26. https://nyszcevisz.hu/wp-content/uploads/HAZIREND.pdf 
10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje  2021.03.26. https://nyszcevisz.hu/wp-content/uploads/10.-Az-osztalyozo-vizsga-tantargyankenti-evfolyamonkenti-kovetelmenyei.pdf 
11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei  2021.03.26. https://nyszcevisz.hu/wp-content/uploads/11.-Erettsegi-vizsgak-atlageredmenyei.pdf 

 

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium   –   Frissítve: 2021. október 28.

z alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

2015.07.01.

2018.09.02.

2021.03.26.

 

https://bit.ly/2QnDLIh

https://bit.ly/3c0mJZ8 

https://bit.ly/316Sr0v 

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2017.02.15.

2017.08.31.

2020.08.31.

2021.03.26.

 

https://bit.ly/3r4cc36

https://bit.ly/3vL11zW

https://bit.ly/3vHEeoP 

https://bit.ly/3lLAkXm

 

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2016.07.01.

2019.02.06.

2019.06.24.

2020.09.14.

2021.03.26.

 

https://bit.ly/3lyOZVC

https://bit.ly/30WIfaD

https://bit.ly/2OOYd4k

https://bit.ly/2NyGSvP 

https://bit.ly/3rfhUPT

6. a szakképző intézmény házirendje

2016.03.01.

2017.01.16.

2019.12.03.

2020.09.01.

2021.03.26.

 

https://bit.ly/3qYLmtf

https://bit.ly/38ZrWhL

https://bit.ly/3c3ZJbA

https://bit.ly/3cKLcRg 

https://bit.ly/31rpInr 

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

2016.09.01

2017.09.01.

2018.09.01.

2021.03.26.

 

https://bit.ly/3rZYi3s

https://bit.ly/3s3W5UT

https://bit.ly/3r6p2xU 

Osztályozó vizsga követelmények:
https://bit.ly/3rk5kip

Tanulmányi vizsga tervezett ideje:
https://bit.ly/2P1PRqa 

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

2020.10.01.

2021.03.26.

 

https://bit.ly/3lBnGKr 

https://bit.ly/39duiKd 

 

Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium   –   Frissítve: 2021. október 28.

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

2018. 09. 02.

2021.03.26.

 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/teritesidij_2018.pdf

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/teritesidij.pdf

6. a szakképző intézmény szakmai programja

2015. 10. 01.

2017. 09.01.

2018. 09. 01.

2019. 09. 02.

2021.03.26.

 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/pp_2015.doc

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/ppfugg_20170901.pdf

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/ppfugg_20180901.pdf 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/pp_2019.docx 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/szakmai_program_2020-2021.pdf

6. a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata

2016. 02. 22.

2017. 10. 04.

2019. 12. 05.

2021.03.26.

2021.03.26.

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/szmsz_2016.doc

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/szmsz_2017.doc

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/szmsz_2019.pdf 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/nyszc_szmsz.pdf

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/nyszc_szmsz_adatkezeles.pdf

 

6. a szakképző intézmény házirendje

2015. 10. 01.

2018. 03. 01.

2019. 09. 20.

2019. 12. 05.

2021.03.26.

 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/hazirend_2015.doc

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/hazirend_2018.doc

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/hazirend_20190920.doc 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/hazirend_20191205.doc 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/hazirend.pdf

10. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

 2016. 01. 22.

2016. 01. 22.

2016. 01. 22.

2018. 11. 12.

2021.03.26.

2021.03.26.

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/vizsgaszab_2016.doc

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/vizsgaszab_2016elott.docx

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/vizsgaszab_2016felmeno.docx

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/archiv/vizsgaszab_2018.pdf 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/tanvizsgaszabalyzat.pdf

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/tanvizsgaideje.pdf

11. évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

2020. 10. 01.

2021.03.26.

 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/erettsegi.pdf 

https://zay.hu/dok/kozzeteteli/erettsegi.pdf

 

Nyíregyházi VIZSGAKÖZPONT   –   Frissítve: 2021. OKTÓBER 28.

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ADAT LEÍRÁSA ADAT KELTE ADAT
6. az intézmény szervezeti és működési szabályzata

2021.03.26.

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/vizsgakozpont_szmsz.pdf 

 

 

3/d. számú melléklet – Egyedi közzétételi lista

Frissítve: 2021. október 19.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum alapító okirata

https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nyszc_alapito_okirat_20200702.pdf

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum szabályzatai

Beiskolázási engedély 2020/2021: orientációs évfolyam
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/24_Nyíregyházi-SZC_Orientációs_Évf.pdf

Beiskolázási engedély 2020/2021: szakképző iskola
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/24_Nyíregyházi-SZC_Szakképző_Iskola.pdf

Beiskolázási engedély 2020/2021: technikum
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/24_Nyíregyházi-SZC_Technikum.pdf

Beiskolázási engedély 2019/2020: szakgimnázium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/26_Nyíregyházi-SZC_2019_20_beisk-engedély_szakgimn.pdf

Beiskolázási engedély 2019/2020: szakközépiskola
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/beiskolazas/26_Nyíregyházi-SZC_2019_20_beisk-engedély_szakközép.pdf

 

3. Gazdálkodási adatok

 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

NYSZC külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések 2019.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nyszc_kulso_ellenorzes_2019.xls

NSZFH monitoringjelentés 2019.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nszfh_monitoring_2019_10_21_T030-19.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nszfh_monitoring_2019_10_21_T044-19.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nszfh_monitoring_2019_11_20_T043-19.pdf

Pest Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzés 2019.05.02.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/pest_megyei_kormanyhivatal_hatosagi_ellenorzes_20190502.pdf

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2018.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/eves_beruhazasstatisztikai_jelentes 2018.pdf

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentések 2019.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztika_2019_1.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztika_2019_2.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztika_2019_3.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/negyedeves_beruhazasstatisztika_2019_4.pdf

Munkaerőköltség felvétel 2018.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/munkaerokoltseg_felvetel_2018.pdf

Havi munkaügyi jelentések 2019.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/havi_munkaugyi_jelentesek_2019_06.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/havi_munkaugyi_jelentesek_2019_07.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/havi_munkaugyi_jelentesek_2019_08.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/havi_munkaugyi_jelentesek_2019_09.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/havi_munkaugyi_jelentesek_2019_10.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/havi_munkaugyi_jelentesek_2019_11.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/havi_munkaugyi_jelentesek_2019_12.pdf

Környezetvédelmi ráfordítások 2018.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/kornyezetvedelmi_raforditasok_2018.pdf

Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről 2019. 1-5.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nem_uzleti_cellal_2019_1.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nem_uzleti_cellal_2019_2.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nem_uzleti_cellal_2019_3.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nem_uzleti_cellal_2019_4.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/nem_uzleti_cellal_2019_5.pdf

OSAP – Adatlapok az iskolarendszeren kívüli képzésekről
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/banki/24546_201911032108_5.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/banki/24546_201911032108_6.pdf
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/bencs/24546_201911032108_25.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/bencs/24546_201911032108_38.pdf
Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/inczedy/24546_201911032108_7.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/inczedy/24546_201911032108_8.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/inczedy/24546_201911032108_9.pdf
Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/sipkay/24546_201911032108_2.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/sipkay/24546_201911032108_3.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/sipkay/24546_201911032108_4.pdf
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/szechenyi/24546_201911032108_17.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/szechenyi/24546_201911032108_18.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/szechenyi/24546_201911032108_19.pdf
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/teleki/24546_201911032108_10.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/teleki/24546_201911032108_11.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/teleki/24546_201911032108_12.pdf
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/tv/24546_201911032108_13.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/tv/24546_201911032108_14.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/tv/24546_201911032108_15.pdf
Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/vasarhelyi/24546_201911032108_16.pdf
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/wess/24546_201911032108_20.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/wess/24546_201911032108_21.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/wess/24546_201911032108_22.pdf
Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/zay/24546_201911032108_23.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/zay/24546_201911032108_24.pdf
Felnőttképzés
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/1_2019_A_2019_10_25.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/2_2019_D_2019_10_2019_10_21.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/3_2019_A_2019_11_15.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/4_2019_D_2019_10_21.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/6_2019_D_2019_10_21.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/7_2019_D_2019_10_21.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/8_2019_D_2019_10_21.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/N05-A1_2019_10_28.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T013-19_2019_10_21.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T014-19_2019_12_05.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T015-19_2019_10_21.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T017-19_2019_10_21.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T020-19_2019_10_22.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T022-19_2019_10_22.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T023-19_2019_10_30.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T024-19_2019_10_22.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T025-19_2019_10_22.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T026-19_2019_11_07.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T027-19_2019_12_09.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T028-19_2019_11_07.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T029-19_2019_10_22.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T050-19_2019_11_13.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T051-19_2019_10_24.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T053-19_2019_11_07.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T054-19_2019_11_07.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T055-19_2019_10_25.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T056-19_2019_10_30.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T057-19_2019_10_24.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T058-19_2019_11_11.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T059-19_2019_11_11.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T082-19_2019_10_24.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T083-19_2019_10_24.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T084-19_2019_10_24.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T085-19_2019_11_07.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T086-19_2019_11_07.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2019_10-12/T087-19_2019_10_25.pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/11-2019-A_2020.03.05..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/12-2019-A_2020.03.05..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/13-2019-A_2020.03.05..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/2-2020-A_2020.08.11..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/3-2020-A_2020.08.11..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/4-2020-A_2020.08.12..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/5-2019-A_2020.09.15..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/5-2020-A_2020.08.12..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/9-2019-A_2020.03.06..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A19-A1_1-3_19_2020.05.20..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A20-A2_1-3_19_2020.05.06..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A21-B1_1-3_19_2020.04.30..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A22-A2_1-3_19_2020.06.05..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A23-B2_1-3_19_2020.06.09..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A24-B1_1-3_19_2020.04.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A25-A1_1-3_19_2020.05.06..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A26-A1_1-3_19_2020.04.30..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A27-A2_1-3_19_2020.05.25..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A28-B1_1-3_19_2020.05.25..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A29-A1_1-3_19_2020.05.25..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A30-A2_1-3_19_2020.03.31..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A31-B1_1-3_19_2020.04.01..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A32-B2_1-3_19_2020.05.07.pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A33-B1_1-3_19_2020.05.07..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A34_B2_1-3_19_2020.05.25..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A35-A2_1-3_19_2020.05.25..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A36-A2_1-3_19_2020.04.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A37-A1_1-3_20_2020.08.25..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A38-A1_1-3_20_2020.09.24..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/A41-B2_1-3_20_2020.09.23..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/GU43-19_2020.04.20..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/GU46-19_2020.07.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/N06-A2_1-3_19_2020.04.01..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/N07-A2_1-3_19_2020.04.07..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/N08-A1_1-3_19_2020.04.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/N09-A2_1-3_19_2020.05.26..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T019-19_2020.02.12..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T030-19_2020.08.04..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T039-19_2020.07.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T040-19_2020.07.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T041-19_2020.07.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T042-19_2020.07.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T043-19_2020.07.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T044-19_2020.07.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T045-19_2020.07.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T064-19_2020.04.06..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T070-19_2020.07.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T071-19_2020.08.16..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T076-19_2020.03.26..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T079-19_2020.09.28..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T093-19_2020.09.28..pdf 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/fk/2020/T096-19_2020.03.26..pdf 
Központi képzőhely
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/kozponti/24546_201911032108_13.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/kozponti/24546_201911032108_14.pdf
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/osap/kozponti/24546_201911032108_15.pdf

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

Frissítve: 2021. március 1.

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Költségvetési beszámoló 2019.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/koltsegvetesi_beszamolo_2019.pdf

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Végrehajtási beszámoló 2018.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/koltsegvetes_vegrehajtasa_2018-1.pdf

Végrehajtási beszámoló 2017.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/koltsegvetes_vegrehajtasa_2017-1.pdf

Végrehajtási beszámoló 2016.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/koltsegvetes_vegrehajtasa_2016.pdf

Végrehajtási beszámoló 2015.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/koltsegvetes_vegrehajtasa_2015.pdf

 

 

3.3 Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

Frissítve: 2022. január 7.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2020.
Átlagos statisztikai állományi létszám összesen (fő) 835
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen (e Ft) 4 231 274
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
2020.
A vezetők és vezető tisztségviselők munkabére összesen (e Ft)  333 997
A vezetők és vezető tisztségviselők rendszeres juttatásai összesen (e Ft)
A vezetők és vezető tisztségviselők költségtérítése összesen (e Ft) 6 240
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

 

2020.
Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 Béren kívüli juttatás (e Ft) 113 839
 Ruházati költségtérítés (e Ft) 6 000
Közlekedési költségtérítés (e Ft) 9 524
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (e Ft) 287 021

III. Közzétételi egység: Szerződések

Frissítve: 2021. március 1.

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Az alábbi dokumentumok nem időszerűek!
A jelenleg érvényben lévő dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Szerződések 2019.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2019-I.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2019-II.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2019-III.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2019-IV.xlsx 

Szerződések 2018.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2018-I.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2018-II.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2018-III.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2018-IV.xlsx 

Szerződések 2017.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2017-I.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2017-II.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2017-III.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2017-IV.xlsx 

Szerződések 2016.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2016-I.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2016-II.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2016-III.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2016-IV.xlsx 

Szerződések 2015.
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2015-III.xlsx 
https://nyiregyhaziszc.hu/dok/kozerdeku/szerzodesek_2015-IV.xlsx 

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

Frissítve: 2021. március 1.

Egységes közadatkereső rendszer, központi elektronikus jegyzék:
http://www.kozadattar.hu